Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/XI/2016

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 15/XI/2016

Przetarg nieograniczony p.n.:Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego oraz przełączników sieciowych do rozbudowy istniejącego systemu podglądu sieci i systemów sterowania ruchem.Oznaczenie sprawy: 15/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 15/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/XI/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy. Znak sprawy 14/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XI/2016

Przetarg nieograniczony p.n.: Wymiana uszkodzonych elementów Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie. Znak sprawy 13/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XI/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa w ulicach: 1)cz.1: ul. Jeleniowa 2)cz.2: ul. Szyszko-Bohusza 3)cz.3: ul. Robla 4)cz.4: ul. Bodziszkowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - 9/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ulicy Domagały w Krakowie.

Znak sprawy: 9/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 9/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Krakowie. Znak sprawy 19/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Tetmajera z ul. Pasternik. Znak sprawy: 12/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy MiejskiejKraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4.
Numer referencyjny: 2-XI-2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Zank sprawy: 10/XI/2016

 Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Zakrzowieckiej do ulicy Gronostajowej.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Zank sprawy: 10/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego. Oznaczenie sprawy: 5/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/XI/2016

   

Strona 49 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum