Przetargi

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy 1/V/2016

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n.: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Znak sprawy 1/V/2016

Więcej: Dialog konkurencyjny. Znak sprawy 1/V/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2016

Kraków: Posadowienie 2 szaletów miejskich wraz z przyłączami: wod-kan, elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Park Ratuszowy, 2. Park Zaczarowanej Dorożki. Znak sprawy 6/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy 7/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/XI/2016

Kraków: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części. Znak sprawy 3/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - 23/X/2016

Dotyczy: Opracowanie koncepcji i PFU:
Część 1 - Opracowanie koncepcji i PFU dotyczącej budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie.
Część 2 - Opracowanie koncepcji i PFU dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 29 Listopada (na odcinku od al. Słowackiego do ul. Opolskiej w Krakowie) - ok. 1,8. Znak sprawy 23/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 23/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną. Znak sprawy 1/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 27/X/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa. Znak sprawy 27/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 27/X/2016

   

Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24c/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa serwerów sieciowych UTCS SCALA w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24c/X/2016.

Więcej: Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24c/X/2016

   

Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24b/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa dedykowanych stacji roboczych z monitorami wielkoformatowymi min 40" w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24b/X/2016.

Więcej: Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24b/X/2016

   

Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24a/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa urządzeń sieciowych w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24a/X/2016.

Więcej: Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24a/X/2016

   

Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej:Dostawa serwerów sieciowych UTCS VTcenter w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24/X/2016.

Więcej: Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24/X/2016

   

Strona 50 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum