Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa miejsc postojowych przy ul. Gustawa Pokrzywki na działce nr 277/5 obr 7 Nowa Huta w Krakowie. Znak sprawy 20/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/X/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/X/2016

Rozbudowa al. 29 – Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj – wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 17/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/X/2016

Kraków: Remont torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - 12/X/2016

Dotyczy Przetargu nieograniczonego pn.:Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1. – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy 12/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 12/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/X/2016

Kraków: Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap. Znak sprawy 15/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu:
1)część 1 – Budowa parkingu przy ul. Duża Góra na działkach 199/8, 201/12, 202/8, 373/18 obr.56 Podgórze.
2)część 2 – Budowa Parkingu przy ul. Mała Góra na działkach 128/11, 128/12 obr.57 Podgórze.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa ul. Kaspra Żelechowskiego polegająca na uporządkowaniu terenu przylegającego do jezdni w formie utwardzenia płytami ażurowymi i kostką betonową na istniejących zjazdach indywidualnych.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2016

Kraków: Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy 14/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka, ul. Obozowa. Znak sprawy: 18/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2016


Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

Kraków: Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

   

Strona 50 z 62

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum