Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i przebudowy oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na os. Kabel w formule „zaprojektuj i wybuduj"-znak sprawy: 20/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/VIII/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VIII/2018

Przebudowa ul. Wadowskiej w ramach zadania „ Rozbudowa ul. Glinik". Znak sprawy 19/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Obsługa Infolinii oraz działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pod marką Ekocentrum - znak sprawy: 17/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/VIII/2018

 

Awaryjna naprawa odcinków torowiska tramwajowego wydzielonego w Alei Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Bulwarową i węzłem rozjazdów Kombinat w Krakowie. Znak sprawy: 15/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/VIII/2018

Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, ul. Krępy i ul. Cesarza. Znak sprawy 2/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa ul: M. Konopnickiej, ul. Zachodnia, ul. Skośna/Kobierzyńska, Ogródek Jordanowski u zbiegu ul. Lubostroń i Szwai oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych skrzyżowania Skośna/Kobierzyńska. - znak sprawy 12/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Przebudowa ulicy Fatimskiej w Krakowie - znak sprawy 14/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika przy ul. Nad Strugą z dojściem do skrzyżowania Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą w Krakowie - znak sprawy: 7/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym dostawa i montaż fontann pływających – podświetlanych nocą i oczyszczającą wodę) wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego w energię elektryczną" - znak sprawy: 16/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/VIII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie (strona nieparzysta) w formule „zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania „Program budowy chodników" - znak sprawy: 9/VIII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VIII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami: oświetlenia i iluminacji, nawadniania i kanalizacji deszczowej na działkach: 742/3, 742/4, 652/3, 742/5 obr. 4 Krowodrza przy ul. Królewskiej i ul. Lea w Krakowie. Znak sprawy: 8/VIII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VIII/2018.

   

Strona 6 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum