Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Łączymy Parki Krakowa z dzielnicy I,IV,V i VII do Ojcowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Kijowskiej na odcinku od ul. Lea do ul. Mazowieckiej w formule zaprojektuj i zbuduj. - BO edycja III.
- znak sprawy 6/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/II/2019

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/II/2019

Dotyczy przetargu nieogranioczonego pn.: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII - Znak sprawy: 2/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/II/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III" - znak sprawy: 1/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/II/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/I/2019

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/I/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/I/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie analizy odwodnienia ulic: Jasnorzewskiej, Woronicza, Białych Brzóz, Combrowej, Rokitniańskiej, Ostroroga - znak sprawy: 4/I/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/I/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/I/2019

Utrzymanie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie Miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/I/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/I/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Obsługa geodezyjna dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa" - znak sprawy: 1/I/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/I/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/XII/2018

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości około 2.6km w formule zaprojektuj - wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC". Znak sprawy 5/XII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/XII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/XII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem EZD SIDAS i SPIRB w roku 2019 - znak sprawy: 8/XII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/XII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/XII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Roboty w zakresie czasowego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa z okazji świąt, imprez, wizyt itp. - znak sprawy 4/XII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/XII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XII/2018.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Budowa chodnika w os. Centrum B w rejonie bloków nr 10 i 1" - znak sprawy: 6/XII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XII/2018.

   

Strona 6 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum