Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 28/X/2016

Kraków: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy obiektach inżynierskich zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 28/X/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/X/2016

Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - 19/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonrgo: "Serwisowanie samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie".  Znak sprawy: 19/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 19/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2016


Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/X/2016

Kraków: Przebudowa pasa pieszo – jezdnego przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie. Znak sprawy 22/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa miejsc postojowych przy ul. Gustawa Pokrzywki na działce nr 277/5 obr 7 Nowa Huta w Krakowie. Znak sprawy 20/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/X/2016

Rozbudowa al. 29 – Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj – wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 17/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/X/2016

Kraków: Remont torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - 12/X/2016

Dotyczy Przetargu nieograniczonego pn.:Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1. – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy 12/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 12/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/X/2016

Kraków: Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap. Znak sprawy 15/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu:
1)część 1 – Budowa parkingu przy ul. Duża Góra na działkach 199/8, 201/12, 202/8, 373/18 obr.56 Podgórze.
2)część 2 – Budowa Parkingu przy ul. Mała Góra na działkach 128/11, 128/12 obr.57 Podgórze.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/X/2016

   

Strona 51 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum