Przetargi

Zamówienie publiczne. Znak sprawy 15/V/2016

Wdrożenie w terenie czasowej organizacji ruchu na czas Światowych Dni Młodzieży z podziałem na 4 części. Znak sprawy: 15/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy 15/V/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/V/2016

Kraków: Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie, budową systemu oświetlenia i przebudową kolidującego kabla energetycznego na działkach nr: 299/27, 471/3 obr. 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej/ul. Grunwaldzkiej w Krakowie. Znak sprawy 3/V/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/V/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 10/V/2016

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Krakowie. Znak sprawy: 10/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 10/V/2016

   

Zamówienie publiczne - znak sprawy 8/V/2016

Dotyczy zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz. U. 2016 poz. 393) -Dekoracja i oznakowanie Miasta Krakowa na okoliczność organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 z podziałem na 3 części. Znak sprawy 8/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne - znak sprawy 8/V/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 6/V/2016

Kraków: Zagospodarowanie działek nr 139/2, 139/9, 474, 140/1 obr.9 Nowa Huta przy ul. Fatimskiej w Krakowie w zakresie remontu zjazdu, chodnika, placu manewrowego wraz z budową 4 miejsc postojowych.Oznaczenie sprawy: 6/V/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 6/V/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy 7/V/2016

Remonty nawierzchni dróg: ul. Mirowskiej, ul. Jasnogórskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy 7/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/V/2016

Kraków: Remont dwóch przenośników osobowych schodów ruchomych typu 510 PSE (schody zewnętrzne) zlokalizowanych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie. Znak sprawy 4/V/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/IV/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy 21/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/IV/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 5/V/2016

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Krakowie. Znak sprawy: 5/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 5/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2016

Kraków: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na terenie dzielnicy XVIII i XIII miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 23/IV/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 i 28

Oznaczenie sprawy: 23/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 23/IV/2016

   

Strona 55 z 60

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum