Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/III/2016

Kraków: Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie, budową systemu oświetlenia i przebudową kolidującego kabla energetycznego na działkach nr: 299/27, 471/3 obr. 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej/ul. Grunwaldzkiej w Krakowie. Znak sprawy 12/III/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/III/2016

 

Zlecenie na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania:

Sporządzenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle (Ludwinów) do ul. Kamieńskiego i Wielickiej.

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Zlecenie na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle Łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładka na ul. Kamieńskiego) w Krakowie”

Więcej: Zlecenie na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania:

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2. Znak sprawy 6/III/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa linii światłowodowej w ciągu ulicy Zakopiańskiej w Krakowie. Znak sprawy 8/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/III/2016

Kraków: Rozbudowa ulicy Witkowickiej w Krakowie. Znak sprawy 7/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego na terenie m. Krakowa. Znak sprawy 2/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/III/2016

 Remont murków oraz schodów w Dzielnicy XVIII - Nowa Huta na os. Centrum A 2 i A 3 oraz na os. Zgody 7 w Krakowie. Znak sprawy: 3/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/II/2016.

                                                                        

Kraków: Opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie w.w. projektu w terenie na czas Światowych Dni Młodzieży na terenie Krakowa. Znak sprawy 3/II/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/II/2016.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2016

Remont ulic: Piastowska od Bronowickiej do Królowej Jadwigi oraz Reymonta od Piastowskiej do Alei Mickiewicza w Krakowie. Znak sprawy: 7/I/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2016

Obsługa magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie ul. Za Torem 22. Znak sprawy: 3/I/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2016

Kraków: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa. Znak sprawy 5/I/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2016

   

Strona 62 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum