Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B. znak sprawy: 7/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/V/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej. Znak sprawy 4/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 21/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/V/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Budowa chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego na działkach nr 157/225, 157/46, 157/27 obr. 7 Nowa Huta w Krakowie" - znak sprawy: 5/V/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową-znak sprawy: 23/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2018

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy 14/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Miasta Krakowa ul. Muzyków, ul. Teligi, ul. Nowosądecka / Spółdzielców - znak sprawy: 24/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IV/2018

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Utrzymanie tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Krakowa" - znak sprawy: 15/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczzonego: Rozbudowa ul. Rybitwy/Szparagowa – etap 1 
w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 19/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/V/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia na psim wybiegu w rejonie skrzyżowania ul. Balickiej i ul. Armii Krajowej w Krakowie” na terenie Dzielnicy VI - znak sprawy: 3/V/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/V/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa    -    ul. Bosacka, ul. Berka Joselewicza".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/V/2018

   

Strona 8 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum