Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia ul. Baryckiej dla zadania pn.: „Doświetlenie ulicy Baryckiej" - znak sprawy: 5/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2019.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/II/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. św. Filipa w Krakowie. - znak sprawy: 10/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/II/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/II/2019

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Pileckiego - znak sprawy: 4/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2019

Dotyczy przetargu nieogranioczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zagospodarowania terenu na części działki 35/34 obr. 51 Nowa Huta realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych" - znak sprawy: 8/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego.Sprawa znak: 7/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: "Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego – sięgacz pomiędzy blokami nr 6 i 8", „Montaż lamp oświetleniowych w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128" - znak sprawy: 9/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III. Znak sprawy: 3/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj – BO edycja IV. Znak Sprawy: 5/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Łączymy Parki Krakowa z dzielnicy I,IV,V i VII do Ojcowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Kijowskiej na odcinku od ul. Lea do ul. Mazowieckiej w formule zaprojektuj i zbuduj. - BO edycja III.
- znak sprawy 6/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/II/2019

Dotyczy przetargu nieogranioczonego pn.: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII - Znak sprawy: 2/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/II/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III" - znak sprawy: 1/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/II/2019.

   

Strona 8 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum