Przetargi

Przetarg nieograniczony 1/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Usługa projektowania bieżących zmian w stałej organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa w roku 2018

Więcej: Przetarg nieograniczony 1/II/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIELNICY XV MIASTA KRAKOWA, OŚWIETLENIE FORTU BATOWICE - OS. ZŁOTEGO WIEKU".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/II/2018

   

Przetarg nieograniczony 2/II/2018

Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony 2/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Obsługa magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/I/2018

   

Przetarg nieograniczony 17/I/2018

Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II

Więcej: Przetarg nieograniczony 17/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru os. Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice w ramach zadania: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk". Znak sprawy: 18/I/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 16/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Budowa odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar" - znak sprawy: 15/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa 2018-2020. Znak sprawy: 13/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/I/2018

Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/I/2018

   

Strona 8 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum