Przetargi

Przetarg nieograniczony 3/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie – opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych.

Więcej: Przetarg nieograniczony 3/I/2018

 

Przetarg nieograniczony 10/I/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa w Krakowie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

Więcej: Przetarg nieograniczony 10/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - znak sprawy: 9/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 24/IX/2017

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 24/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 24/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/I/2018

"Pełnienie dozoru technicznego oraz dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia poprawnego działania Smoka Wawelskiego" - znak sprawy: 4/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2018

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy: 8/I/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 7/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - znak sprawy: 1/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/I/2018

   

Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. z 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.)

Więcej: Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XII/2017

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: "Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście; Część 2 – Obszar Podgórze; Część 3 – Obszar Krowodrza; Część 4 – Obszar Nowa Huta" - Znak sprawy: 5/XII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XII/2017

   

Strona 9 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum