Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową w formule zaprojektuj i wybuduj-znak sprawy: 8/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/III/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na ternie Dzielnicy XVII Miasta Krakowa (Część I – ul. Sybiraków, Część II – ul. Lubocka, Część III – ul. Łuczanowicka)" - znak sprawy: 4/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a - znak sprawy: 6/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej:
Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII- znak sprawy: 8/II/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/II/2018

Remont ulic:
1. Remont jezdni i bezpieczników ul. Saskiej od ul. Ks. Stoszki do ul. Koszykarskiej,
2. Remont jezdni ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Swoszowickiej do ul. Malborskiej, jezdnia północna,
3. Remont jezdni i chodników ul. Długosza od Mostu Rotmańskiego do ul. Kalwaryjskiej.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika wzdłuż ul. Ciepłowniczej o długości ok. 80 metrów wraz z przejściem dla pieszych - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: "budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem" - znak sprawy: 2/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynków 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego – w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku SKA – oraz montażem progów wyspowych" - znak sprawy: 10/II/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie dodatkowego oznakowania dla realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – BO.OM.138/17 – Szybciej Tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych" - znak sprawy: 7/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/III/2018

Dot. przetargu nieograniczonego: "Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego" - znak sprawy 1/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/III/2018

   

Ogłoszenie informacyjne. Znak sprawy: 18/II/2018.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Znak sprawy: 18/II/2018.

Więcej: Ogłoszenie informacyjne. Znak sprawy: 18/II/2018.

   

Strona 9 z 48

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum