Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie" - znak sprawy: 14/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – znak sprawy: 9/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:"Budowa pomnika wraz z utwardzeniem terenu- dojściem oraz masztu flagowego na działce nr 374 obręb 13 przy Placu Niepodległości w Krakowie w ramach zadania: Rewitalizacja Placu Niepodległości."

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej w rejonie filii przedszkola nr 110 w Krakowie" - znak sprawy: 3/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/V/2018

Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"
Znak sprawy: 19/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/V/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Opracowanie wariantowej koncepcji pieszo- rowerowego przejścia tunelowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego."

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VI/2018

Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie. Znak sprawy 10/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. :„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego."

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2018

Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego -montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy 13/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na części działki nr 278/19 obr. 44 Krowodrza - znak sprawy: 8/VI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VI/2018

   

Strona 9 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum