Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne

Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III
Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII
Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

Znak sprawy: 6/XI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XI/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Część 1: "Zakup serwerów sieciowych oraz rozbudowa przestrzeni Storage dla systemów informatycznych ZDMK"Część 2: "Zakup urządzeń zabezpieczenia i monitorowania dostępu do systemów informatycznych ZDMK" - znak sprawy: 5/XI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XI/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.  "Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych" (Część I, Część II)  - znak sprawy: 3/XI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/XI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę układu drogowo-torowego w ciągu ul. Karmelickiej - znak sprawy: 4/XI/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków – znak sprawy: 1/XI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/XI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" - znak sprawy: 2/XI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/XI/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 26/X/2018

Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – część IV – usługi usuwania pojazdów dla Dzielnicy Nowa Huta. Znak sprawy 26/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 26/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa miejsc postojowych w osiedlu Willowym w rejonie bud. nr 11, 12, 13, 15 w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa miejsc parkingowych" – znak sprawy: 29/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/X/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymiana zużytychi uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - znak sprawy: 22/X/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych" (Część I, Część II)

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/X/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 28/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Dostawa bonów podarunkowych (w formie papierowej) ważnych w różnych punktach usługowo-handlowych- znak sprawy 28/X/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 28/X/2018

   

Strona 10 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum