Przetargi

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Krakowie.Oznaczenie sprawy: 9/V/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/V/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie. Znak sprawy: 5/V/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/V/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy:  20/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony - znak sprawy 7/V/2017

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Wrony w Krakowie – I etap na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej" - znak sprawy: 7/V/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - znak sprawy 7/V/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/V/2017

Sporządzenie ocen technicznych w ramach obsługi roszczeń odszkodowawczych oraz analiz związanych z możliwością powstania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - z podziałem na część I i II.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/V/2017

   

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 2/V/2017

Dotyczy licytacji elektronicznej pn.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym. Znak sprawy 2/V/2017.

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 2/V/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 18/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie wariantowej koncepcji wielobranżowej budowy układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu.Oznaczenie sprawy: 18/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 18/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II w Krakowie. Znak sprawy 1/V/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/V/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 17/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy: 19/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Bulwarów Wiślanych: Inflanckiego, Wołyńskiego, Poleskiego, Tynieckiego, Rodła oraz Podolskiego (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III-Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy: 19/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Parking przy ul. Batalionów Chłopskich – opracowanie koncepcji" - znak sprawy: 21/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IV/2017

   

Strona 10 z 33

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum