Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa (część I, część II i część III)" - znak sprawy: 3/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony 2/VII/2017


Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową
w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap I

Więcej: Przetarg nieograniczony 2/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/VI/2017

Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa. Znak sprawy 22/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VII/2017

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Znak sprawy 1/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/VI/2017

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kocmyrzowska – Bulwarowa w Krakowie. Znak sprawy 17/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 21/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj". Oznaczenie sprawy: 21/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 21/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2017

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie. Znak sprawy 11/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2017

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich
oraz Parku Krowoderskiego. Znak sprawy: 12/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2017

Dostawa i montaż 1500 szt. stojaków rowerowych. Znak sprawy 16/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej - opracowanie dokumentacji projektowej" - znak sprawy: 15/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice – w ramach zadania „ Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice".Oznaczenie sprawy: 13/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/VI/2017

   

Strona 10 z 37

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum