Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IV/2018

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowej – ul. Tynieckiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy 6/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IV/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich. Znak sprawy: 1/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie" - znak sprawy: 5/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Siarczki w Krakowie, na odcinku od ul. Myślenickiej, w ramach zadania "Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X" - znak sprawy: 25/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/III/218

Opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Dziekanowickiej w Krakowie. Znak sprawy 29/III/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/III/218

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. Łączymy parki Krakowa- z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa-edycja IV Budżet Obywatelski"- znak sprawy: 3/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż 2100 szt. stojaków rowerowych. Znak sprawy: 4/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IV/2018

   

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Więcej: Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 28/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi ( wraz z rozbudową ulicy Gen. Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie ) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z budową połączenia ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza i planowanym rondem - znak sprawy: 28/III/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 28/III/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim , od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa w formule P+B. Znak sprawy: 2/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/III/2018

Remont nawierzchni ulic Jancarza i Bohomolca

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/III/2018

   

Strona 10 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum