Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2018 – 2019. Znak sprawy: 6/XII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/XI/2017

Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana w formule "zaprojektuj i zbuduj"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Najem urządzeń wielofunkcyjnych 8 sztuk czarno-białych oraz 3 sztuk kolorowych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14.Znak sprawy: 14/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/XI/2017

Wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania „ Rozbudowa ul. Igołomskiej – drogi krajowej nr 79 – etap II, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynowa) w km 339+359,57 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury ( odwodnienia, oświetlenia, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/XI/2017

Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Inflanckim, Wołyńskim, Tynieckim i Rodła w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych. Znak sprawy 12/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 13/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy: 10/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/XI/2017

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 - znak sprawy: 8/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2017

Dostawa bonów podarunkowych ważnych w różnych punktach usługowo-handlowych. Znak sprawy 6/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony 7/XI/2017

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

Więcej: Przetarg nieograniczony 7/XI/2017

   

Strona 10 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum