Legenda:

Strefy płatnego parkowania:
Podstrefa P1 Podstrefa P2 Podstrefa P3 Podstrefa P4 Podstrefa P5 Podstrefy P6 (I-V)


Podstrefa P7 Podstrefa P8 Strefa ruchu pieszego - A Strefa ograniczonego ruchu - B