Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/XII/2015

Usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu oraz prac utrzymaniowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na części. Znak sprawy 9/XII/2015

 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transortu w Krakowie zamieszcza poniżej treść ogłoszenia o zamówieniu przesłanego w dniu 31.12.2015 roku do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

__________________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

OZ.271.151.2015                                     Kraków, dnia 20.01.2016 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu oraz prac utrzymaniowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na części - numer sprawy 9/XII/2015.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmienia SIWZ.

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: Część IV pkt 1 lit. a) SIWZ.

W SIWZ jest: oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 Pzp – wg zał. 3.

W SIWZ powinno być: oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 Pzp – wg zał. 8.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 05.01.2016 roku.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 05.01.2016 roku.pdf[ ]177 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 31.12.2015 r..pdf)Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 31.12.2015 r..pdf[ ]165 Kb
Pobierz plik (SIWZ 9_XII_2015.pdf)SIWZ 9_XII_2015.pdf[ ]164 Kb
Pobierz plik (Sprostowanie do ogł. o zam. przesłane do publikacji w dniu 20.01.2016 roku.pdf)Sprostowanie do ogł. o zam. przesłane do publikacji w dniu 20.01.2016 roku.pdf[ ]76 Kb
Pobierz plik (sprostowanie_22_01_2016.pdf)sprostowanie_22_01_2016.pdf[ ]61 Kb
Pobierz plik (Zał. 01 Zakres rzeczowy _standaryzacja podstawowa_ - Część 1.pdf)Zał. 01 Zakres rzeczowy _standaryzacja podstawowa_ - Część 1.pdf[ ]26 Kb
Pobierz plik (Zał. 01 Zakres rzeczowy _standaryzacja podstawowa_ - Część 2.pdf)Zał. 01 Zakres rzeczowy _standaryzacja podstawowa_ - Część 2.pdf[ ]22 Kb
Pobierz plik (Zał. 01 Zakres rzeczowy _standaryzacja podstawowa_ - Część 3.pdf)Zał. 01 Zakres rzeczowy _standaryzacja podstawowa_ - Część 3.pdf[ ]21 Kb
Pobierz plik (Zał. 01 Zakres rzeczowy _standaryzacja podstawowa_ - Część 4.pdf)Zał. 01 Zakres rzeczowy _standaryzacja podstawowa_ - Część 4.pdf[ ]22 Kb
Pobierz plik (Zał. 02 Wykaz krat wlotowych - Część 1.pdf)Zał. 02 Wykaz krat wlotowych - Część 1.pdf[ ]23 Kb
Pobierz plik (Zał. 02 Wykaz krat wlotowych - Część 2.pdf)Zał. 02 Wykaz krat wlotowych - Część 2.pdf[ ]32 Kb
Pobierz plik (Zał. 02 Wykaz krat wlotowych - Część 3.pdf)Zał. 02 Wykaz krat wlotowych - Część 3.pdf[ ]21 Kb
Pobierz plik (Zał. 02 Wykaz krat wlotowych - Część 4.pdf)Zał. 02 Wykaz krat wlotowych - Część 4.pdf[ ]24 Kb
Pobierz plik (Zał. 03 Szacunkowy wykaz prac - Częśc 1.pdf)Zał. 03 Szacunkowy wykaz prac - Częśc 1.pdf[ ]46 Kb
Pobierz plik (Zał. 03 Szacunkowy wykaz prac - Częśc 2.pdf)Zał. 03 Szacunkowy wykaz prac - Częśc 2.pdf[ ]45 Kb
Pobierz plik (Zał. 03 Szacunkowy wykaz prac - Część 3.pdf)Zał. 03 Szacunkowy wykaz prac - Część 3.pdf[ ]46 Kb
Pobierz plik (Zał. 03 Szacunkowy wykaz prac - Część 4.pdf)Zał. 03 Szacunkowy wykaz prac - Część 4.pdf[ ]56 Kb
Pobierz plik (Zał. 04 Wykaz cen jednostkowych - Część 1.pdf)Zał. 04 Wykaz cen jednostkowych - Część 1.pdf[ ]89 Kb
Pobierz plik (Zał. 04 Wykaz cen jednostkowych - Część 2.pdf)Zał. 04 Wykaz cen jednostkowych - Część 2.pdf[ ]67 Kb
Pobierz plik (Zał. 04 Wykaz cen jednostkowych - Część 3.pdf)Zał. 04 Wykaz cen jednostkowych - Część 3.pdf[ ]76 Kb
Pobierz plik (Zał. 04 Wykaz cen jednostkowych - Część 4.pdf)Zał. 04 Wykaz cen jednostkowych - Część 4.pdf[ ]91 Kb
Pobierz plik (Zał. 05 Wykaz prac interwencyjnych objętych gwarancją - Część 1.pdf)Zał. 05 Wykaz prac interwencyjnych objętych gwarancją - Część 1.pdf[ ]37 Kb
Pobierz plik (Zał. 05 Wykaz prac interwencyjnych objętych gwarancją - Część 2.pdf)Zał. 05 Wykaz prac interwencyjnych objętych gwarancją - Część 2.pdf[ ]37 Kb
Pobierz plik (Zał. 05 Wykaz prac interwencyjnych objętych gwarancją - Część 3.pdf)Zał. 05 Wykaz prac interwencyjnych objętych gwarancją - Część 3.pdf[ ]38 Kb
Pobierz plik (Zał. 05 Wykaz prac interwencyjnych objętych gwarancją - Część 4.pdf)Zał. 05 Wykaz prac interwencyjnych objętych gwarancją - Część 4.pdf[ ]37 Kb
Pobierz plik (Zał. 06 Formularz oferty.pdf)Zał. 06 Formularz oferty.pdf[ ]39 Kb
Pobierz plik (Zał. 07 Wzór umowy - Część 1.pdf)Zał. 07 Wzór umowy - Część 1.pdf[ ]122 Kb
Pobierz plik (Zał. 07 Wzór umowy - Część 2.pdf)Zał. 07 Wzór umowy - Część 2.pdf[ ]120 Kb
Pobierz plik (Zał. 07 Wzór umowy - Część 3.pdf)Zał. 07 Wzór umowy - Część 3.pdf[ ]120 Kb
Pobierz plik (Zał. 07 Wzór umowy - Część 4.pdf)Zał. 07 Wzór umowy - Część 4.pdf[ ]120 Kb
Pobierz plik (Zał. 08 Oświadczenie Wykonawcy.pdf)Zał. 08 Oświadczenie Wykonawcy.pdf[ ]25 Kb
Pobierz plik (Zał. 09 Doświadczenie zawodowe.pdf)Zał. 09 Doświadczenie zawodowe.pdf[ ]24 Kb
Pobierz plik (Zał. 10 Wykaz narzędzi i urządzeń.pdf)Zał. 10 Wykaz narzędzi i urządzeń.pdf[ ]25 Kb
Pobierz plik (Zał. 11 Oświadczenie Wykonawcy.dot. uprawnień.pdf)Zał. 11 Oświadczenie Wykonawcy.dot. uprawnień.pdf[ ]26 Kb
Pobierz plik (Zał. 12 Oświadczenie kapitałowe.pdf)Zał. 12 Oświadczenie kapitałowe.pdf[ ]25 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum