Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IV/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 2100 szt. stojaków rowerowych - numer sprawy: 4/IV/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/I/2018

Dot. przetargu nieograniczonego p.n: Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy: 11/I/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/I/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pileckiego - znak sprawy: 19/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/III/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule zaprojektuj i zbuduj w ramach zadania budżetowego: „Program budowy chodników". Znak sprawy: 16/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:20/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ul. Szafrana oraz uzyskanie decyzji ZRID - znak sprawy: 20/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:20/III/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 8//III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową w formule zaprojektuj i wybuduj-znak sprawy: 8/III/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 8//III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/III/2018

Dotyczy postępowania p.n. Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II - numer sprawy: 5/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na ternie Dzielnicy XVII Miasta Krakowa (Część I – ul. Sybiraków, Część II – ul. Lubocka, Część III – ul. Łuczanowicka)" - znak sprawy: 4/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/II/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa" Część I: ul. Trockiego; Część II: ul. Zalesie; Część III: ul. Obozowa, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka" - Znak sprawy: 2/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/II/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/II/2018

Dotyczy postępowania p.n. "Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie dodatkowego oznakowania dla realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – BO.OM.138/17 – Szybciej Tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych" - Znak sprawy: 7/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/II/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 15/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B- znak sprawy: 15/III/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 15/III/2018

   

Strona 1 z 47

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum