Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VII/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach"

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VII/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:17/VI/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica w Krakowie – znak sprawy: 17/VI/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:17/VI/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część I).

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD - znak sprawy: 18/VI/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część I).

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:4/VII/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków. Znak sprawy: 4/VII/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:4/VII/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Czajek (w rejonie bud. Nr 3) w ramach zadania p.n.: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII" w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Sprawa znak: 15/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/VI/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 7/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 4/IV/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 4/IV/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 4/IV/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część II).

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD - znak sprawy: 18/VI/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część II).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 13/VI/2019

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą w Krakowie w ramach zadania: „Program budowy chodników" - znak sprawy: 13/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 13/VI/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część III).

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD - znak sprawy: 18/VI/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część III).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczoneg pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IX – „Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry w rejonie siłowni" - znak sprawy: 2/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2019

   

Strona 1 z 73

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum