Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:4/VII/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków. Znak sprawy: 4/VII/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:4/VII/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Czajek (w rejonie bud. Nr 3) w ramach zadania p.n.: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII" w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Sprawa znak: 15/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/VI/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 7/V/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 4/IV/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 4/IV/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 4/IV/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część II).

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD - znak sprawy: 18/VI/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część II).

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 13/VI/2019

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą w Krakowie w ramach zadania: „Program budowy chodników" - znak sprawy: 13/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 13/VI/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część III).

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD - znak sprawy: 18/VI/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część III).

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczoneg pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IX – „Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry w rejonie siłowni" - znak sprawy: 2/VI/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II. Znak sprawy: 16/V/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II. Znak sprawy: 16/V/2018

   

Inform. o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania 13/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" – znak sprawy: 13/V/2019

 

Więcej: Inform. o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania 13/V/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/III/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej w Krakowie - etap I w systemie P+B. Znak sprawy: 14/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/III/2019

   

Strona 1 z 72

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum