Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną. Znak sprawy: 1/XI/2016

 OZ.271.392.2016                                                                                  Kraków, dnia 15.11.2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1) unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum