Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24a/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa urządzeń sieciowych w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24a/X/2016.

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt 3) unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia ponieważ w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum