Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/XI/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Inflanckim, Wołyńskim, Tynieckim i Rodła w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych - numer sprawy 12/XI/2017

 Kraków, dnia 01.02.2018 roku

NZ.271.162.2017

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty nr 2 złożonej przez Vatico Wacław Szczepanik, 31-932 Kraków, os. Centrum D1/165 zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2018 r. (sygn. akt. KIO 2725/17):

1. Unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu tj. oferty nr 2 złożonej przez Vatico Wacław Szczepanik, 31-932 Kraków, os. Centrum D1/165.

2. Odrzuca ofertę nr 2 złożoną przez Vatico Wacław Szczepanik, 31-932 Kraków, os. Centrum D1/165.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum