Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Świadczenie usług holowania pojazdów zgodnie z art. 50a i 130a Prawo o ruchu drogowym na terenie Miasta Krakowa :
Część 1: Rejon Śródmieście
Część 2: Rejon Krowodrza
Część 3: Rejon Podgórze
-znak sprawy: 12/III/2018.

Kraków, dnia 05.04.2018 roku

NZ.271.70.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:50118110-9– Usługi holownicze
Termin realizacji:
Część 1 : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Część 2 : od dnia 01.07.2018 do dnia 31.12.2019 r.

Cześć 3 : od dnia 01.07.2018 do dnia 31.12.2019 r.

Na Część I wybrano:

Wybrano ofertę nr 1.

Konsorcjum firm:
Lider:
Namysław Nagielski Karambol
31-310 Kraków Ul. Wysockiego 30
Konsorcjanci:
1)Krzysztof Kostilek Pomoc Drogowa
30-703 Kraków, ul. Zaułek 8A
2)Piotr Młodzianowski Auto Centrum Widok
30-147 Kraków, ul. Na Błonie 23/1
3)Bartosz Poeckh Auto-Hol Pek
30-658 Kraków, ul.Łużycka 43/49
4)Marcin Poznański Auto-Obsługa
32-048 Jerzmanowice, Centralna 151
5)Marek Prząda Pomoc Drogowa-Naprawy
32-020 Wieliczka, Sułów 120
6)Jacek Szczęsny Patrol
30-384 Kraków, ul. Torfowa 7
7)Zbigniew Szczypczyk Trans-Vexi
30-377 Kraków, ul. Wzgórze 24

Cena jednostkowa (brutto) za holowanie pojazdów zgodnie z art.130a Prawo o ruchu drogowym o dmc do 3 500 kg: 455,10 zł brutto
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
Długość oferowanego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie 50a Prawo o ruchu drogowym: do 6 godzin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Na Część II wybrano:

Wybrano ofertę nr 1.
Konsorcjum firm:
Lider:
Namysław Nagielski Karambol
31-310 Kraków Ul. Wysockiego 30
Konsorcjanci:
1)Krzysztof Kostilek Pomoc Drogowa
30-703 Kraków, ul. Zaułek 8A
2)Piotr Młodzianowski Auto Centrum Widok
30-147 Kraków, ul. Na Błonie 23/1
3)Bartosz Poeckh Auto-Hol Pek
30-658 Kraków, ul.Łużycka 43/49
4)Marcin Poznański Auto-Obsługa
32-048 Jerzmanowice, Centralna 151
5)Marek Prząda Pomoc Drogowa-Naprawy
32-020 Wieliczka, Sułów 120
6)Jacek Szczęsny Patrol
30-384 Kraków, ul. Torfowa 7
7)Zbigniew Szczypczyk Trans-Vexi
30-377 Kraków, ul. Wzgórze 24

Cena jednostkowa (brutto) za holowanie pojazdów zgodnie z art.130a Prawo o ruchu drogowym o dmc do 3 500 kg:
455,10 zł brutto
Termin realizacji: od dnia 01.07.2018 do dnia 31.12.2019 r.
Długość oferowanego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie 50a Prawo o ruchu drogowym: do 6 godzin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Na Część III wybrano :

Wybrano ofertę nr 1.
Konsorcjum firm:
Lider:
Namysław Nagielski Karambol
31-310 Kraków Ul. Wysockiego 30
Konsorcjanci:
1)Krzysztof Kostilek Pomoc Drogowa
30-703 Kraków, ul. Zaułek 8A
2)Piotr Młodzianowski Auto Centrum Widok
30-147 Kraków, ul. Na Błonie 23/1
3)Bartosz Poeckh Auto-Hol Pek
30-658 Kraków, ul.Łużycka 43/49
4)Marcin Poznański Auto-Obsługa
32-048 Jerzmanowice, Centralna 151
5)Marek Prząda Pomoc Drogowa-Naprawy
32-020 Wieliczka, Sułów 120
6)Jacek Szczęsny Patrol
30-384 Kraków, ul. Torfowa 7
7)Zbigniew Szczypczyk Trans-Vexi
30-377 Kraków, ul. Wzgórze 24

Cena jednostkowa (brutto) za holowanie pojazdów zgodnie z art.130a Prawo o ruchu drogowym o dmc do 3 500 kg:455,10 zł brutto
Termin realizacji: od dnia 01.07.2018 do dnia 31.12.2019 r.
Długość oferowanego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie 50a Prawo o ruchu drogowym: do 6 godzin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych).
Kryteria oceny ofert:
cena jednostkowa (brutto) za holowanie pojazdów zgodnie z art.130a Prawo o ruchu drogowym o dmc do 3 500 kg: 60%
długość oferowanego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie 50a Prawo o ruchu drogowym: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum