Informacja o uniewaznieniu postepowania. Znak sprawy 21/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj"- znak sprawy: 21/IV/2018.

 

Kraków, dnia 06.06.2018 r.

NZ.271.127.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Uzasadnienie faktyczne:
Jedyna oferta, która wpłynęła, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – oferta na kwotę 14 808 569,37 złotych, zapewnione środki:
11 974 860,00 złotych

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4) Pzp – cena oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum