Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap. Dokończenie robót. Znak sprawy: 1/X/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/X/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj – znak sprawy: 13/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Koszykarskiej i od wiaduktu do Ronda Dywizjonu 308 w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Obrońców Krzyża do ulicy Bulwarowej wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) - numer sprawy 8/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odwodnienia chodnika wzdłuż bloku nr 5 przy ul. Miechowity w Krakowie wraz z przebudową chodnika" - znak sprawy: 2/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II) - znak sprawy: 10/X/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/X/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 25/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Rybitwy/Szparagowa – etap 1 w formule zaprojektuj i zbuduj - numer sprawy: 25/IX/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 25/IX/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego - numer sprawy: 9/IX/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony 8/X/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018. Znak sprawy 8/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/X/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.Znak sprawy : 9/X/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/X/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP.
Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 23/IX/2017

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne: Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny" i „Politechnika" oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie. Znak sprawy 23/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 23/IX/2017

   

Strona 3 z 43

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum