Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/XI/2018

Dotycz przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę układu drogowo-torowego w ciągu ul. Karmelickiej - znak sprawy: 4/XI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/XI/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków – znak sprawy: 1/XI/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/XI/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 26/X/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – część IV – usługi usuwania pojazdów dla Dzielnicy Nowa Huta. Znak sprawy 26/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 26/X/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IX/2018

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego w Krakowie – etap I zadania pn. „ Przebudowa ul. Rynek Kleparski" - znak sprawy: 8/IX/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IX/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/X/2018.

Dotyczy postępowania p. n Wykonanie wydzielenia torowisk tramwajowych. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego BO.OM.138/17 - szybciej tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych. Znak sprawy: 8/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/X/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 29/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa miejsc postojowych w osiedlu Willowym w rejonie bud. nr 11, 12, 13, 15 w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa miejsc parkingowych" – znak sprawy: 29/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 29/X/2018.

 

Informacja o uniewaznieniu postępowania. Znak sprawy 25/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Ulica Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po wschodniej stronie na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu."- znak sprawy: 25/X/2018.

Więcej: Informacja o uniewaznieniu postępowania. Znak sprawy 25/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Część I: Zakup urządzeń sieciowych monitoringu wizyjnego Część II: Zakup urządzeń systemu monitoringu - znak sprawy 24/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, os. Złotej Jesieni 14 - Znak sprawy: 19/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymiana zużytych i uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – znak sprawy: 22/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/X/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz tablic zmiennej treści na terenie Miasta Krakowa" - Znak sprawy: 16/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/X/2018

   

Strona 3 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum