Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/II/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III" – znak sprawy: 1/II/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/II/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Doświetlenie ulicy Koszutki" - znak sprawy: 8/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/III/2019.

 

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty. Znak sprawy: 16/V/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty. Znak sprawy: 16/V/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/III/2019

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia przy ul. Pod Strzechą dla zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą."– znak sprawy: 6/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/III/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III – znak sprawy: 3/II/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/II/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zagospodarowania terenu na części działki 35/34 obr. 51 Nowa Huta realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych"– znak sprawy: 8/II/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/II/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego.Sprawa znak: 7/II/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/II/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/II/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego – sięgacz pomiędzy budynkami nr 6 i 8", „Montaż lamp oświetleniowych w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128" - znak sprawy: 9/II/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/II/2019.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/I/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie analizy odwodnienia ulic: Jasnorzewskiej, Woronicza, Białych Brzóz, Combrowej, Rokitniańskiej, Ostroroga – znak sprawy: 4/I/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/I/2019

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/XII/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości około 2.6km w formule zaprojektuj - wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC". Znak sprawy: 5/XII/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/XII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/I/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie Miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem - numer sprawy: 2/I/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/I/2019

   

Strona 5 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum