Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/X/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania p.n. Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek - znak sprawy: 11/X/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Obsługa Archiwum Zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie."– znak sprawy: 17/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika w ul. Rzebika na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz w ramach zadania p.n. „Program budowy chodników" - znak sprawy: 15/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IX/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VIII/2018

Dotyczy postępowania p.n Awaryjna naprawa odcinków torowiska tramwajowego wydzielonego w Alei Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Bulwarową i węzłem rozjazdów Kombinat w Krakowie. Znak sprawy: 15/VIII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VIII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IX/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - Znak sprawy: 4/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IX/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/X/2018

Dotyczy przetargu p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1."– znak sprawy: 1/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2018

Dotyczy przetargu: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ul: Dobry Początek."– znak sprawy: 16/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2 - znak sprawy 2/X/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/VI/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Rozbudowa ul. Portowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i realizacją robót budowlanych w formie zaprojektuj i zbuduj (P+R). Znak sprawy: 17/VI/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/VI/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa paliw do samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie"- Znak sprawy: 17/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych- znak sprawy 4/X/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/X/2018

   

Strona 5 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum