Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/IV/2017

 Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Bulwarów Wiślanych: Inflanckiego, Wołyńskiego, Poleskiego, Tynieckiego, Rodła oraz Podolskiego (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III-Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich - znak sprawy: 19/IV/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte - numer sprawy: 7/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/III/2017

 

Przetarg nieograniczony 12-IV-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej:
Cz.1: Budowa chodnika (trasy spacerowej) na osiedlu 2 Pułku Lotniczego obok pasa startowego dawnego lotniska na działce 157/46, w zakresie wykonania wariantowej–wielobranżowej koncepcji oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy chodnika (trasy spacerowej) wraz z oświetleniem i uzyskaniem decyzji formalno-prawnych.
Cz.2: Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem przekładką kolidującego uzbrojenia /zabezpieczeniem
istniejących sieci lub przyłączy"

Więcej: Przetarg nieograniczony 12-IV-2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/II/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: Kapelanka, Kobierzyńska, Bolesława Śmiałego, Szwedzka, Działowskiego, Adama Prażmowskiego w Krakowie - numer sprawy: 10/II/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/II/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia:
Cz. I – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa, oświetlenie chodnika przy ul. Racheli 71.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI - ul. Racheli.
Cz. II – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, ul. Krowoderskich Zuchów 19.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV – ul. Krowoderskich Zuchów 19.
Cz. III – Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV Miasta Krakowa, oświetlenie Fortu Batowice – os. Złotego Wieku.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku.
Cz. IV – Budowa oświetlenia alejki przy Błoniach Krakowskich wzdłuż al. Focha.
Zadanie inwestycyjne pn.: Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha.
Oznaczenie sprawy: 11/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 15/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego)dla zadania budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą w Krakowie)"

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 15/IV/2017

 

Przetarg nieograniczony 9-IV-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Mochnaniec w Krakowie oraz uzyskanie decyzji ZRID

Więcej: Przetarg nieograniczony 9-IV-2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa
w rejonie ul. Pajęczej w formule „zaprojektuj i zbuduj" . Znak sprawy: 4/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie Miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem - znak sprawy: 22/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/III/2017

   

Przetarg nieograniczony 13-III-2017

Przebudowa ul. Lubockiej w Krakowie na długości ok. 160 m. Znak sprawy 13/III/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony 13-III-2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla trzech projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach 4 Osi priorytetowej, podziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, RPO WM na lata 2014 – 2020. Znak sprawy 3/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/IV/2017

   

Strona 41 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum