Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego.Oznaczenie sprawy: 1/IV/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/IV/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie pochylni i budowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 w Krakowie - numer sprawy: 17/III/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/III/2017

 

Przetarg nieograniczony 26-III-2017

Budowa miejsc postojowych przy bloku nr 42 na osiedlu Na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. Znak sprawy 26/III/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony 26-III-2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/II/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 ÷ 28" - znak sprawy: 11/II/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/II/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 20/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego w formule „zaprojektuj i wybuduj" Znak sprawy: 20/III/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 20/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Łutnia – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika - numer sprawy: 2/IV/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/IV/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 24/III/2017

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym. Znak sprawy: 24/III/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 24/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/II/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie technicznym i estetycznym przy pomniku Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie (nr rej. zab. B-132/M) – elementy kamienne i z brązu. Znak sprawy: 8/II/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/II/2017

 

Informacja o unieważnieniu i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/I/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy: 3/I/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/I/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia parkingu przy ul. Lublańskiej, rejon bloku 22-24. Znak sprawy: 10/IV/2017

 

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/IV/2017

 

Przetarg nieograniczony 12-III-2017

Kraków: Budowa chodnika wzdłuż ul. Okulickiego w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony 12-III-2017

   

Strona 42 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum