Wyniki przetargów

Procedura uproszczona - zamówienie społeczne. Znak sprawy 1/I/2017

Usługi społeczne polegające na dystrybucji, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeniach mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Więcej: Procedura uproszczona - zamówienie społeczne. Znak sprawy 1/I/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XII/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XII/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 2/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na dwie części - nr sprawy: 2/XII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 2/XII/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 20/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Znak sprawy: 20/XII/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 20/XII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 9/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Cegielnianej w Krakowie przy ul. Wałbrzyskiej. Oznaczenie sprawy: 9/XII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 9/XII/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/V/2016

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n.: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Znak sprawy 1/V/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/V/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/XII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa punktów informacyjnych EKOCENTRUM. Znak sprawy: 14/XII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/XII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 5/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa wraz z aktualizacją PFU dla całości zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. Znak sprawy 5/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 5/XII/2016

 

Przetarg nieograniczony - 12/XII/2016

Kraków, dnia 30.12.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług holowania pojazdów na terenie Miasta Kraków. Oznaczenie sprawy: 12/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 12/XII/2016

   

Strona 43 z 65

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum