Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej. Znak sprawy 7/II/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej na rozbiórkę hydroforni na oś. Krakowiaków 21. Znak sprawy: 7/II/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej. Znak sprawy 7/II/2017

 

Przetarg nieograniczony 6-III-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż 3 tablic multimedialnych LED informujących o stężeniu zanieczyszczeń powietrza w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony 6-III-2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 16/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż dwóch tablic informacji pasażerskiej DIP w Krakowie" – znak sprawy: 16/III/2017

 

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 16/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 5/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, oś. Piastów 34a" – znak sprawy: 5/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 5/III/2017

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 3/XII/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa ul. Conrada i Opolskiej w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej w formule „zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej". Znak sprawy: 3/XII/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 3/XII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/I/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – etap II - numer sprawy: 9/I/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/I/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/I/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański w formule „zaprojektuj i zbuduj" - numer sprawy: 14/I/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/I/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/II/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do żłobka nr 19 w Krakowie. Znak sprawy: 9/II/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/II/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia parkingu przy ul. Lublańskiej, rejon bloku 22-24. Znak sprawy: 2/III/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/II/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa w 2017 r. Znak sprawy: 2/II/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/II/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/II/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego) rozbudowy ul. Zalesie w Krakowie od ul. Drukarskiej do ul. Przemiarki oraz uzyskanie decyzji ZRID.
Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska – Przemiarki) - numer sprawy: 5/II/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/II/2017

   

Strona 43 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum