Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa bonów podarunkowych ważnych
w różnych punktach usługowo - handlowych. Znak sprawy: 4/III/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2017

 

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową. Znak sprawy: 15/IX/2016

Więcej: Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową. Znak sprawy: 15/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IX/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/I/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont tunelu pod Rondem Grunwaldzkim w ciągu ul. Konopnickiej w Krakowie – nitka od strony zachodniej oraz naprawa uszkodzonego sufitu podwieszonego do stropu tunelu w nitce od strony wschodniej - numer sprawy: 13/I/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/I/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 4/II/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla czterech projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach 4 Osi priorytetowej, podziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, RPO WM na lata 2014-2020":

Cz. I - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic: Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie"

Cz. II - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie"

Cz. III - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie"

Cz. IV - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa".Oznaczenie sprawy: 4/II/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 4/II/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/II/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Oznaczenie sprawy: 3/II/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/II/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/I/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy: 3/I/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/I/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC". Znak sprawy: 17/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII - numer sprawy: 15/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/I/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie i montaż tablic z nazwami ulic 
i placów w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. Znak sprawy: 7/I/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/I/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy - 10/I/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie" w ramach zadania ZIKiT/T1.92/14. Znak sprawy: 10/I/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy - 10/I/2017

   

Strona 44 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum