Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 i części 4. Znak sprawy: 3/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części - nr sprawy: 3/XI/2016 (dotyczy cz. 3 i cz. 4)

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 i części 4. Znak sprawy: 3/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie - numer sprawy: 21/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Krakowie. Znak sprawy 19/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa miejsc postojowych przy ul. Gustawa Pokrzywki na działce nr 277/5 obr 7 Nowa Huta w Krakowie. Znak sprawy 20/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p. n. „Opracowanie koncepcji i PFU:
Część 1 - Opracowanie koncepcji i PFU dotyczącej budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie.
Część 2 - Opracowanie koncepcji i PFU dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 29 Listopada (na odcinku od al. Słowackiego do ul. Opolskiej w Krakowie) - ok. 1,8."

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy 7/XI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza energetycznego, oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka, ul. Obozowa - numer sprawy: 18/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap - numer sprawy: 15/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 9/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu:
1)część 1 – Budowa parkingu przy ul. Duża Góra na działkach 199/8, 201/12, 202/8, 373/18 obr.56 Podgórze.
2)część 2 – Budowa Parkingu przy ul. Mała Góra na działkach 128/11, 128/12 obr.57 Podgórze.- Znak sprawy 9/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 9/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 28/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy obiektach inżynierskich zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie - numer sprawy: 28/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 28/X/2016

 

Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 24c/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p. n.: Zakup infrastruktury IT CCTV – Dostawa serwerów sieciowych UTCS SCALA. Znak sprawy 24c/X/2016

Więcej: Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 24c/X/2016

   

Strona 44 z 63

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum