Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbiórka 75% obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla całego obiektu starych fundamentów szkoły przy ul. Gumniska w Krakowie - numer sprawy: 5/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla rozbiórki starej hydroforni na oś. Krakowiaków 21. Znak sprawy: 14/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IX/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy. Znak sprawy: 9/IX/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/IX/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

Wymiana słupów, opraw i kabli oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

   

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Znak sprawy 8/X/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz
z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID - znak sprawy 8/X/2016

Więcej: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Znak sprawy 8/X/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie – opracowanie dokumentacji - numer sprawy: 22/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika dla mieszkańców – ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego - numer sprawy: 4/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IX/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary w Krakowie. Znak sprawy: 17/IX/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/IX/2016

 

Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 20a/IX/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p. n.: Dostawa stacji graficznych z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20a/IX/2016

Więcej: Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 20a/IX/2016

   

Strona 44 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum