Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/I/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaj imprez organizowanych na terenie miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem. Znak sprawy 1/I/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/I/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/II/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie 94 szt. operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiorników wylotami kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych udzielających pozwoleń wodnoprawnych. -znak sprawy 1/II/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/II/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/I/2016.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – obszar 3. Znak sprawy 4/I/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/I/2016.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/I/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Obsługa magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie ul. Za Torem 22. Znak sprawy: 3/I/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/I/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa - numer sprawy: 5/I/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/I/2016

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa. Znak 2/I/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/I/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/IX/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budowa instalacji PV. Znak sprawy 8/IX/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/IX/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XII/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa ul. Glinik – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – znak sprawy 8/XII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XII/2015.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/XII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Bieżące utrzymanie bezobsługowych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa. Znak 6/XII/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/XII/2015

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/XII/2015

Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaj imprez organizowanych na terenie miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem. Znak sprawy 7/XII/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/XII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/XII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22, ul. Zbrojarzy 34 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie. Znak sprawy 18/XII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/XII/2015

   

Strona 44 z 50

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum