Wyniki przetargów

Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 20/IX/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20/IX/2016

Więcej: Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 20/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/IX/2016

Dotyczy: Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie Dzielnic w Krakowie wraz z aktualizacją dokumentacji. Znak sprawy: 8/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/IX/2016

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 16/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego - znak sprawy 16/IX/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 16/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/VIII/2016

Budowa i przebudowa oświetlenia na ternie Dzielnicy VIII – ul. Trockiego w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/VIII/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/VIII/2016

Budowa oświetlenia parkowego w Parku Aleksandry w Krakowie. Znak sprawy 8/VIII/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/VIII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia części rejonu os. Kosocice, Rżąka, Piaski Wielkie. Oznaczenie sprawy: 3/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Wrobela w Krakowie – etap II – w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznaczenie sprawy: 12/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/IX/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika przy ul. Zdunów od nr 29 do ul. Podhalańskiej - numer sprawy: 10/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont nawierzchni jezdni al. Andersa na odcinku od Czuchajowskiego do Placu Centralnego wraz z przyległymi zatokami parkingowymi. Znak sprawy: 2/VIII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyburzenie 3 obiektów zlokalizowanych na terenie dawnego campingu przy motelu KRAK ul. Radzikowskiego w Krakowie
1) część 1 – Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 1, przy hotelu Piast, dz. 471/47 obr. 40 Krowodrza
2) część 2 - Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 2, przy hotelu Piast, dz. 471/47 obr. 40 Krowodrza
3) część 3 - Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 3, przy hotelu Piast, dz. 471/32 obr. 40 Krowodrza - numer sprawy: 7/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont ul. Leśnej w km 0+000 – 0+550 (działki nr 227/8, 227/7, 227/6 obr 9, nr 490/1 obr 10) w Krakowie. Znak sprawy 11/VIII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VIII/2016

   

Strona 45 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum