Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/III/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego. Znak sprawy: 10/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/III/2016

 

Wybór najkorzystniejszej oferty - znak sprawy 2/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego na terenie m. Krakowa. Znak sprawy 2/III/2016.

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty - znak sprawy 2/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 3/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Remont murków oraz schodów w Dzielnicy XVIII – Nowa Huta na os.. Centrum A 2 i A 3 oraz na os. Zgody 7 w Krakowie. Znak sprawy: 3/III/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 3/III/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/III/2016

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa ulicy Witkowickiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/I/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie fontann, pitników, brodzika i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków – znak sprawy 10/I/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/I/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/II/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont ulic w Krakowie. Znak sprawy 2/II/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/II/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/I/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont ul. Wielickiej w Krakowie. Znak sprawy 8/I/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/I/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/I/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont ulic Nowosądeckiej, Zakopiańskiej, Brożka, Skotnickiej w Krakowie – znak sprawy 6/I/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/I/2016

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 3/II/2016 :

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie w.w. projektu w terenie na czas Światowych Dni Młodzieży na terenie Krakowa – numer sprawy: 3/II/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 3/II/2016 :

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 9/XII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu oraz prac utrzymaniowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na części. Znak sprawy 9/XII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 9/XII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/I/2016

Remont ulic: Piastowska - od Bronowickiej do Królowej Jadwigi oraz Reymonta - od Piastowskiej do Alei Mickiewicza w Krakowie. Znak sprawy: 7/I/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/I/2016

   

Strona 45 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum