Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/V/2016

Dostawa wraz z montażem 2 szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich tj.: szalet ul. Rakowicka i szalet ul. Sienna, na potrzeby osób niepełnosprawnych podczas światowych dni młodzieży w Krakowie. Znak sprawy 12/V/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/V/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 16/V/2016

Dotyczy zamówienia pubclzinego p.n.: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1) Cichy Kącik – Chodowieckiego, 2) Starowiślna – Dietla, 3) Młynówka Królewska (Młoda Polska). Znak sprawy 16/V/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 16/V/2016

 

Unieważnienie postępowania 15/V/2015 - część 4

Wdrożenie w terenie czasowej organizacji ruchu na czas Światowych Dni Młodzieży z podziałem na 4 części – część 4. Znak sprawy: 15/V/2016

Więcej: Unieważnienie postępowania 15/V/2015 - część 4

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 6/V/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie działek nr 139/2, 139/9, 474, 140/1 obr.9 Nowa Huta przy ul. Fatimskiej w Krakowie w zakresie remontu zjazdu, chodnika, placu manewrowego wraz z budową 4 miejsc postojowych.
- Oznaczenie sprawy: 6/V/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 6/V/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2016

Nazwa zadania: Awaryjna wymiana elementów konstrukcyjnych torowiska tramwajowego zabudowanego w ulicy Kościuszki w zakresie łuków torowych przy ulicy Włóczków oraz ulicy Flisackiej w Krakowie. Znak sprawy: 2/VI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2016

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na terenie dzielnicy XVIII i XIII miasta Krakowa. Znak sprawy 2/V/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Naprawa i remonty dróg zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 1 obejmujący dzielnice I, II, III - numer sprawy: 20/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/III/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/V/2016

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Krakowie. Znak sprawy: 10/V/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/V/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/V/2016

Dekoracja i oznakowanie Miasta Krakowa na okoliczność organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 z podziałem na 3 części. Znak sprawy 8/V/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/V/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dwóch przenośników osobowych schodów ruchomych typu 510PSE (schody zewnętrzne) zlokalizowanych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie – znak sprawy 4/V/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/IV/2016

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Nad Zalewem - odc. od mostu na rzece Rudawie do ul. Brzegowej - na terenie Dzielnicy VI w Krakowie. Znak sprawy 20/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/IV/2016

   

Strona 46 z 57

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum