Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24b/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa dedykowanych stacji roboczych z monitorami wielkoformatowymi min 40" w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24b/X/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24b/X/2016

 

Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24a/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa urządzeń sieciowych w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24a/X/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu licytacji elektronicznej.Znak sprawy 24a/X/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną. Znak sprawy: 1/XI/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 1/XI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Znak sprawy: 13/X/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Znak sprawy: 13/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Znak sprawy: 13/X/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

Remont szaletu miejskiego zlokalizowanego w przejściu podziemnym ul. Wielicka w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej na rozbiórkę dla budynku zlokalizowanego przy ul. Bełzy na działce nr 79/2 obr 96 Podgórze - numer sprawy: 4/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy 5/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/IX/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1. – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Oznaczenie sprawy: 12/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 7/X/2016

przetarg nieograniczony p.n.: Budowa ścieżek rowerowych:
Część 1 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie. Część 2 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 7/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa – ul. Łokietka - numer sprawy: 2/X/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/X/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p. n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy czterech przystanków autobusowych (bez zatok). Oznaczenie sprawy: 3/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/X/2016

   

Strona 46 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum