Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 3/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:  Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: 1) Budowa zatoki postojowej przy ul. Mościckiego w Krakowie na wysokości przychodni na os. Krakowiaków 43 (część 1). 2) Budowa pasa do prawo skrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego w formule „zaprojektuj i zbuduj" (część 2).

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 3/VIII/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa - ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka, ul. Obozowa.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/VIII/2016

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 4/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n :Budowa chodnika wzdłuż ul. Poległych w Krzesławicach w Krakowie polegającej na wykonaniu utwardzenia istniejącego przedeptu na działce nr 719/6 obr.10 Nowa Huta.Oznaczenie sprawy: 4/VIII/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 4/VIII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/VI/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/VI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/VII/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa parkingu ekologicznego w oś. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu „Jędruś" – numer sprawy 5/VII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/VII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2 - numer sprawy: 6/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. Sadka w Dzielnicy XI Miasta Krakowa. Znak sprawy: 9/VII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VII/2016

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ulicy Maciejkowej i ulicy Azaliowej. Znak sprawy: 8/VII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VII/2016

Dotyczy:        Budowa chodnika w ul. Zaborze. Znak sprawy 2/VII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298 obr. 8 przy ul. Okulickiego w Krakowie. Znak sprawy 3/VII/2016 część 2.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej i realizacja robót budowlanych - numer sprawy: 16/VI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2016

   

Strona 47 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum