Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz. U. 2016 poz. 393).

Nazwa zadania: Remonty nawierzchni dróg: ul. Mirowskiej, ul. Jasnogórskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/V/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 23/IV/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 i 28. -znak sprawy 23/IV/2016.

OZ.271.136.2016                                                                                 Kraków 01.06.2016 r.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 23/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16/IV/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Tuchowskiej, Ojcowskiej i Kantora.
- znak sprawy 16/IV/2016
OZ.271.127.2016                                                                            Kraków, dnia 01.06.2016 r.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16/IV/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2016

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa i montaż 800 sztuk stojaków rowerowych. Znak sprawy: 1/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2016

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 5/V/2016

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Krakowie. Znak sprawy: 5/V/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 5/V/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IV/2016

Wykonanie przejścia dla pieszych przy al. Daszyńskiego (między Galerią Kazimierz, a Cmentarzem Żydowskim.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17/IV/2016

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII w Krakowie - Oznaczenie sprawy: 17/IV/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17/IV/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IV/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Opracowanie: Część 1 - dokumentacji projektowej: Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu, Część 2 - koncepcji przebudowy ulic: Pańska, Łuczników, Dauna, Gipsowa, Część 3 - dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach, Część 4 - projektu wykonawczego dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Kłosowskiego do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, Część 5 - dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloku nr 51 przy ul. Hynka. Znak sprawy: 14/IV//2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 7/IV/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa: Dzielnica I - część 1, Dzielnica XVII – część 2. Znak sprawy: 7/IV/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 7/IV/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Naprawa i remonty dróg zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 2 Podgórze.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/IV/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z budową oświetlenia w Krakowie - numer sprawy: 8/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/IV/2016

   

Strona 47 z 57

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum