Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną - numer sprawy: 19/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy ulicy Orlińskiego w Krakowie w zakresie budowy miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID - numer sprawy: 16/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Podłączenie systemu kamer monitoringu przejść podziemnych do systemu kamer sterowania ruchem. Znak sprawy 7/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/XII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa kamer nadzoru ruchu drogowego dla systemu UTCS. Znak sprawy 6/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Sprzątnie pomieszczeń zlokalizowanych w tunelu tramwajowym Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST), przystanek „Dworzec Główny" oraz przystanek „Politechnika". Znak sprawy: 1/XII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XII/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania.Znak sprawy: 12/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie - nr sprawy: 12/XI/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania.Znak sprawy: 12/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 8/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Zakup serwerów sieciowych wraz z rozbudową przestrzeni storage dla potrzeb systemów informatycznych ZIKiT:
Cz. I – Dostawa urządzeń sieciowych UTM, Cz. II – Dostawa serwerów sieciowych. Oznaczenie sprawy: 8/XII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 8/XII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie. Znak sprawy 13/VIII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VIII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/XI/2016

Dot. przetargu nieograniczonego p. n. Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Zakrzowieckiej do ulicy Gronostajowej. Znak sprawy: 10/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/XI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: cz.1: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie
cz.2: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic; Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa
cz.3: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie - numer sprawy: 20/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa w ulicach: 1) cz.1: ul. Jeleniowa, 2) cz.2: ul. Szyszko-Bohusza
3) cz.3: ul. Robla, 4) cz.4: ul. Bodziszkowa - numer sprawy: 11/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/XI/2016

   

Strona 47 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum