Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla rozbiórki starej hydroforni na oś. Krakowiaków 21. Znak sprawy: 14/IX/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy. Znak sprawy: 14/XI/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/XI/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański w formule „zaprojektuj i wybuduj" - numer sprawy: 14/X/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/X/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Serwisowanie samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Oznaczenie sprawy: 19/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19/IX/2016

 

Informacja o uniważnieniu postępowania - 4/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług holowania pojazdów na terenie Miasta Kraków. Oznaczenie sprawy: 4/XI/2016

Więcej: Informacja o uniważnieniu postępowania - 4/XI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dotyczy części 1 i części 2. Znak sprawy: 3/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części - nr sprawy: 3/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dotyczy części 1 i części 2. Znak sprawy: 3/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Posadowienie 2 szaletów miejskich wraz z przyłączami: wod-kan, elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Park Ratuszowy, 2. Park Zaczarowanej Dorożki - numer sprawy: 6/XI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 13/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wymiana uszkodzonych elementów Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie. Znak sprawy 13/XI/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 13/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15/XI/2016

Przetarg nieograniczony p.n.:Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego oraz przełączników sieciowych do rozbudowy istniejącego systemu podglądu sieci i systemów sterowania ruchem.Oznaczenie sprawy: 15/XI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15/XI/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 i części 4. Znak sprawy: 3/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części - nr sprawy: 3/XI/2016 (dotyczy cz. 3 i cz. 4)

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 i części 4. Znak sprawy: 3/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie - numer sprawy: 21/X/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/X/2016

   

Strona 48 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum