Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

Wymiana słupów, opraw i kabli oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Znak sprawy 8/X/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz
z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID - znak sprawy 8/X/2016

Więcej: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Znak sprawy 8/X/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/IX/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie – opracowanie dokumentacji - numer sprawy: 22/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika dla mieszkańców – ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego - numer sprawy: 4/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IX/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary w Krakowie. Znak sprawy: 17/IX/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/IX/2016

 

Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 20a/IX/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p. n.: Dostawa stacji graficznych z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20a/IX/2016

Więcej: Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 20a/IX/2016

   

Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 20/IX/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20/IX/2016

Więcej: Informacja o wygranej licytacji - znak sprawy 20/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/IX/2016

Dotyczy: Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie Dzielnic w Krakowie wraz z aktualizacją dokumentacji. Znak sprawy: 8/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/IX/2016

   

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 16/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego - znak sprawy 16/IX/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 16/IX/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/VIII/2016

Budowa i przebudowa oświetlenia na ternie Dzielnicy VIII – ul. Trockiego w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/VIII/2016

   

Strona 49 z 65

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum