Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Naprawa i remonty dróg zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 2 Podgórze.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/IV/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z budową oświetlenia w Krakowie - numer sprawy: 8/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa ulicy Golikówka boczna od ulicy Golikówka do ul. Mały Płaszów w zakresie aktualizacji dokumentacji, uzgodnień
i realizacji robót. Znak sprawy: 21/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/III/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa stanowisk postojowych wzdłuż ul. Architektów na działkach nr 163/8, 210/5, 213 i 590/1 obr. 10 Nowa Huta w Krakowie – Etap II i Etap III - numer sprawy: 15/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja programów prac konserwatorskich dla kapliczek i krzyży zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa – znak sprawy 4/III/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/III/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o unieważnieniu postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. 1) Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (część 1), 2) Rozbudowa ul. Chylińskiego – opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego (część 2), 3) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Płaszowskiej na odc. od ul. Paproci do ul. Saskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia (część 3). Znak sprawy: 13/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o unieważnieniu postępowania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Wrobela - Etap I w Krakowie - Znak sprawy 13/III/2016

 

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13/III/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert / unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa: Część 1 - Dz. IV - ul. Krowoderskich Zuchów 19, Część 2 - Dz. XIV - os. II Pułku Lotniczego 47, Część 3 - Dz. XVI - os. Wysokie 15-18, ul. Stadionowa 25-29, ul. Stadionowa od nr 1c do ul. Andersena, Część 4 - Dz. VI - ul. Machaya, ul. Palmowa, Część 5 - Dz. IV - oświetlenie Parku Wyspiańskiego – znak sprawy 14/III/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert / unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/IV/2016

 Nazwa zadania: Remonty nawierzchni dróg: ul. Meissnera, ul. Pasternik, ul. Wiślickiej
w Krakowie. Znak sprawy: 10/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/IV/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/IV/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej: Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem. Znak sprawy: 5/IV/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IV/2016

Dekoracja Miasta Krakowa na okoliczność Światowych Dni Młodzieży 2016 z podziałem na 3 części. Znak sprawy 4/IV/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IV/2016

   

Strona 50 z 59

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum