Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/XII/2015

Ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaj imprez organizowanych na terenie miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem. Znak sprawy 7/XII/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/XII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/XII/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22, ul. Zbrojarzy 34 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie. Znak sprawy 18/XII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/XII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/XII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT – numer sprawy: 1/XII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/XII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części – znak sprawy 10/XI/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/XI/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/X/2015

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy: 6/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/X/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa bonów podarunkowych ważnych w różnych punktach usługowo - handlowych – numer sprawy: 15/XI/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XI/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/XI/2015

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków. 

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/XI/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT oraz zakup oprogramowania AutoCAD do celów aktualizacji zasobów systemu eDIOM – numer sprawy 6/XI/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa ul. Rajskiej w Krakowie „ - Znak sprawy 3/XI/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/XI/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2015

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Budowa ogródka jordanowskiego ul. Meissnera. Znak sprawy 8/XI/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich w Krakowie – Etap I - II - numer sprawy: 17/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2015

   

Strona 50 z 56

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum