Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298 obr. 8 przy ul. Okulickiego w Krakowie. Znak sprawy 3/VII/2016 część 2.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej i realizacja robót budowlanych - numer sprawy: 16/VI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa chodnika przy ul. Zdunów na odc. od ul. Kowalskiej do ul. Żywieckiej w Krakowie. Oznaczenie sprawy: 17/VI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17/VI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 4/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont trzech wózków rewizyjnych oraz prowadnic usytuowanych pod konstrukcją mostu im. Józefa Piłsudskiego przez rz. Wisłę w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie. Oznaczenie sprawy: 4/VI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 4/VI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21/IV/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego na terenie miasta Krakowa.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21/IV/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 7/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa ciągu rowerowego na koronie wałów od Białuchy do mostu Wandy w Krakowie o dł. około 5,5 km w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy 7/VI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 7/VI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/VI/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Obsługa geodezyjna dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 11/VI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/VI/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VI/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej oraz drogi manewrowej, odwodnienia, oświetlenia, przekładki kolidującego uzbrojenia. Znak sprawy 1/VI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VI/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/V/2016

Budowa zjazdu publicznego z ul. Braci Schindlerów w Krakowie na działce nr 112/1 obr 7 Nowa Huta. Znak sprawy 13/V/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/V/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VI/2016

Nazwa zadania: Obsługa systemu roweru publicznego w okresie 15.VII – 31.VIII.2016 r. – uruchomienie systemu podyktowane organizacją Światowych Dni Młodzieży. Znak sprawy: 15/VI/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VI/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/V/2016

 Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ulicy Miechowity 13 wraz z budową miejsc postojowych. Znak sprawy 11/V/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/V/2016

   

Strona 50 z 63

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum