Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/VIII/2016

Budowa oświetlenia parkowego w Parku Aleksandry w Krakowie. Znak sprawy 8/VIII/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/VIII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia części rejonu os. Kosocice, Rżąka, Piaski Wielkie. Oznaczenie sprawy: 3/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Wrobela w Krakowie – etap II – w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznaczenie sprawy: 12/IX/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/IX/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika przy ul. Zdunów od nr 29 do ul. Podhalańskiej - numer sprawy: 10/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont nawierzchni jezdni al. Andersa na odcinku od Czuchajowskiego do Placu Centralnego wraz z przyległymi zatokami parkingowymi. Znak sprawy: 2/VIII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyburzenie 3 obiektów zlokalizowanych na terenie dawnego campingu przy motelu KRAK ul. Radzikowskiego w Krakowie
1) część 1 – Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 1, przy hotelu Piast, dz. 471/47 obr. 40 Krowodrza
2) część 2 - Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 2, przy hotelu Piast, dz. 471/47 obr. 40 Krowodrza
3) część 3 - Rozbiórka obiektu motelu Krak nr 3, przy hotelu Piast, dz. 471/32 obr. 40 Krowodrza - numer sprawy: 7/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont ul. Leśnej w km 0+000 – 0+550 (działki nr 227/8, 227/7, 227/6 obr 9, nr 490/1 obr 10) w Krakowie. Znak sprawy 11/VIII/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VIII/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/VIII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:

Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/VIII/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/VIII/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa ul. Bronowickiej w zakresie budowy zatok parkingowych - etap I. Znak sprawy: 1/IX/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IX/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska,
ul. Normandzka, ul. Obozowa. Znak sprawy: 13/IX/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/IX/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 11/IX/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz
z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID - znak sprawy 11/IX/2016.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 11/IX/2016

   

Strona 50 z 65

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum