Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego" – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej - numer sprawy: 7/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Gruszczyńskiego w Krakowie. Znak sprawy: 17/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji – numer sprawy: 10/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA - numer sprawy: 20/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Zakup jednego samochodu osobowego dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy 12/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania :Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 36/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyburzenie hydroforni, przebudowa istniejących dróg wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia i oświetleniem w ramach zadania pn. „Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu"- numer sprawy: 36/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 36/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania na budowę chodnika przy ul. Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych (ul. Glogera 5) do granicy miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony 22/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VIII/2017

Dotyczy postępowania przetargowego: Budowa kablowego przyłącza energetycznego oświetlenia parku oraz szafy oświetlenia ulicznego w Parku Wyspiańskiego w Krakowie - numer sprawy 1/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT) - numer sprawy: 19/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VII/2017

 

Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Więcej: Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

   

Strona 6 z 43

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum