Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony 8/X/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018. Znak sprawy 8/X/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/X/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.Znak sprawy : 9/X/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/X/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP.
Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/X/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 23/IX/2017

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne: Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny" i „Politechnika" oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie. Znak sprawy 23/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 23/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 29/VII/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Przebudowa przejścia podziemnego przy Domu Handlowym Jubilat dla potrzeb niepełnosprawnych. Znak sprawy: 29/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 29/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: Część 1: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie Część 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie Część 3: Rozbudowa ul. Podwórkowej w Krakowie Zadanie inwestycyjne -Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi- Znak sprawy 18/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2017

 

22/IX/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018

Więcej: 22/IX/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżących konserwacji i przeglądów wraz z serwisem urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla infrastruktury tunelu KST.Znak sprawy 10/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/IX/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/IX/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa. 

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/IX/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 21/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179 i 169/1 obr. 0003 Śródmieście.” - znak sprawy: 21/IX/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy: 21/IX/2017

   

Strona 6 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum