Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2016

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na terenie dzielnicy XVIII i XIII miasta Krakowa. Znak sprawy 2/V/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/III/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Naprawa i remonty dróg zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 1 obejmujący dzielnice I, II, III - numer sprawy: 20/III/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/III/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/V/2016

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Krakowie. Znak sprawy: 10/V/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/V/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/V/2016

Dekoracja i oznakowanie Miasta Krakowa na okoliczność organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 z podziałem na 3 części. Znak sprawy 8/V/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/V/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dwóch przenośników osobowych schodów ruchomych typu 510PSE (schody zewnętrzne) zlokalizowanych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie – znak sprawy 4/V/2016

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/IV/2016

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Nad Zalewem - odc. od mostu na rzece Rudawie do ul. Brzegowej - na terenie Dzielnicy VI w Krakowie. Znak sprawy 20/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz. U. 2016 poz. 393).

Nazwa zadania: Remonty nawierzchni dróg: ul. Mirowskiej, ul. Jasnogórskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/V/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2016

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 23/IV/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 i 28. -znak sprawy 23/IV/2016.

OZ.271.136.2016                                                                                 Kraków 01.06.2016 r.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 23/IV/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16/IV/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Tuchowskiej, Ojcowskiej i Kantora.
- znak sprawy 16/IV/2016
OZ.271.127.2016                                                                            Kraków, dnia 01.06.2016 r.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16/IV/2016

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2016

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa i montaż 800 sztuk stojaków rowerowych. Znak sprawy: 1/IV/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/IV/2016

 

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 5/V/2016

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Krakowie. Znak sprawy: 5/V/2016

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 5/V/2016

   

Strona 58 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum