Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 7/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B” – znak sprawy: 7/V/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 7/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/II/2018

Dotyczy przetargu: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII - numer sprawy 8/II/2018

Dotyczy Części I: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej : Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/II/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego na działkach nr 157/225, 157/46, 157/27” - znak sprawy: 5/V/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/V/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 19/IV/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Rozbudowa ul. Rybitwy/Szparagowa – etap 1 w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 19/IV/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 19/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II" - znak sprawy 25/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 29/III/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Dziekanowickiej w Krakowie". Znak sprawy: 29/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 29/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/IV/2018

Dotyczy przetargu nieogoraniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec:

Część I: ul. Powstania Styczniowego,

Część II: ul. Księcia Józefa,

Część III: ul. Astronautów,

Część IV: ul. Skibowa,

Część V: ul. Sokola

Znak sprawy: 16/IV/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/II/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont ulic:
1. Remont jezdni i bezpieczników ul. Saskiej od ul. Ks. Stoszki do ul. Koszykarskiej,
2. Remont jezdni ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Swoszowickiej do ul. Malborskiej, jezdnia północna,
3. Remont jezdni i chodników ul. Długosza od Mostu Rotmańskiego do ul. Kalwaryjskiej- znak sprawy: 15/II/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/II/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2018

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia na psim wybiegu w rejonie skrzyżowania ul. Balickiej i ul. Armii Krajowej w Krakowie” na terenie Dzielnicy VI - znak sprawy: 3/V/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IV/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji formalno-prawnych warunkujących realizację zadania pn: Rozbudowa ul. Pawła Włodkowica. Znak sprawy: 11/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IV/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2018

„Budowa drogi z al. Jana Pawła II do os. Centrum E – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji". Znak sprawy: 7/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2018

   

Strona 7 z 57

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum