Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie remontu szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki/Senatorska w Krakowie. Znak sprawy: 1/VII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ogródka jordanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Księdza J. Popiełuszko w Krakowie - numer sprawy: 12/VII/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/VII/2015

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VI/2015

Dotyczy: Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie, budową systemu oświetlenia i przebudową kolidującego kabla energetycznego na działkach nr: 299/27, 471/3 obr. 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej/ul. Grunwaldzkiej w Krakowie. Nr sprawy: 6/VI/2015

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VI/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymian zużytych i uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu KST w Krakowie - znak sprawy 15/VII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 13/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. Smoczego Skweru w formule zaprojektuj i zbuduj na terenie Krakowa. Dzielnica VII i XI. Znak sprawy 13/VII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 13/VII/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Parku Rzecznego –
Ogród Płaszów – etap I - numer sprawy: 10/VII/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VII/2015

 

nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VII/2015.

Dotyczy licytacji elektronicznej - Remont dróg i chodników na terenie Dz.XII. Znak sprawy 7/VII/2015

Więcej: nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VII/2015.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/III/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Lubostroń w Krakowie. Znak sprawy 6/III/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/III/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont nawierzchni dróg w Krakowie - ul. Barbary od Bieżanowskiej do Ćwiklińskiej wraz z chodnikiem, ul. Cechowa od Bojki do Gwarnej, ul. Łużycka od Kijanki do ul. Nowosądeckiej wraz z chodnikiem, ul. Malborska od ul. Sławka do nr 147, ul. Witosa od ul. Łużyckiej do ul. Herberta wraz z remontem opaski, ul. Żelazowskiego od ul. Krzemienieckiej w kierunku ul. Niebieskiej – znak sprawy 11/III/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/III/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/XII/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Zaprojektowanie oraz uzgodnienie projektów organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania w Krakowie. Znak sprawy: 21/XII/2014

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/XII/2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/XII/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnic II -XVIII w Krakowie - znak sprawy: 14/XII/2014.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/XII/2014

   

Strona 63 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum