Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/X/2015

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy: 6/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa bonów podarunkowych ważnych w różnych punktach usługowo - handlowych – numer sprawy: 15/XI/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XI/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/XI/2015

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków. 

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/XI/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT oraz zakup oprogramowania AutoCAD do celów aktualizacji zasobów systemu eDIOM – numer sprawy 6/XI/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa ul. Rajskiej w Krakowie „ - Znak sprawy 3/XI/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/XI/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2015

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Budowa ogródka jordanowskiego ul. Meissnera. Znak sprawy 8/XI/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/XI/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich w Krakowie – Etap I - II - numer sprawy: 17/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2015

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 11/X/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Opracowanie prac przygotowawczych wraz z uzyskaniem uzgodnień dla zadań: Organizacja ruchu i Obsługa transportowa na czas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r." -znak sprawy 11/X/2015.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 11/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa paliw dla pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy: 16/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/X/2015

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa 1 samochodu osobowego typu kombivan dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Znak sprawy 20/X/2015.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – znak sprawy 9/X/2015

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/X/2015

   

Strona 63 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum