Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.)

Więcej: Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2016

Dotyczy postępowania przetargowego: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy "Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. Znak sprawy: 5/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Cechowej w Krakowie na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej - numer sprawy: 2/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Portowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego - numer sprawy: 20/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego" – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej - numer sprawy: 7/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Gruszczyńskiego w Krakowie. Znak sprawy: 17/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji – numer sprawy: 10/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA - numer sprawy: 20/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Zakup jednego samochodu osobowego dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy 12/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania :Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 36/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyburzenie hydroforni, przebudowa istniejących dróg wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia i oświetleniem w ramach zadania pn. „Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu"- numer sprawy: 36/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 36/VII/2017

   

Strona 8 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum