Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Część I: Zakup urządzeń sieciowych monitoringu wizyjnego Część II: Zakup urządzeń systemu monitoringu - znak sprawy 24/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, os. Złotej Jesieni 14 - Znak sprawy: 19/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymiana zużytych i uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – znak sprawy: 22/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/X/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz tablic zmiennej treści na terenie Miasta Krakowa" - Znak sprawy: 16/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie – znak sprawy: 18/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/X/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 20/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w Krakowie w formule „P+B" – znak sprawy: 20/X/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 20/X/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:28/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Dostawa bonów podarunkowych (w formie papierowej) ważnych w różnych punktach usługowo-handlowych- znak sprawy 28/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:28/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/X/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Komunalneji Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53."– znak sprawy: 7/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście - numer sprawy 18/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IX/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" – znak sprawy: 13/X/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/X/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/X/2018.

Dotyczy postępowania p.n. „Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych" (Część I, Część II) - znak sprawy 21/X/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 21/X/2018.

   

Strona 8 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum