Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na ternie Dzielnicy XVII Miasta Krakowa (Część I – ul. Sybiraków, Część II – ul. Lubocka, Część III – ul. Łuczanowicka)" - znak sprawy: 4/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/II/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa" Część I: ul. Trockiego; Część II: ul. Zalesie; Część III: ul. Obozowa, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka" - Znak sprawy: 2/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/II/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/II/2018

Dotyczy postępowania p.n. "Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie dodatkowego oznakowania dla realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – BO.OM.138/17 – Szybciej Tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych" - Znak sprawy: 7/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/II/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 15/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B- znak sprawy: 15/III/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 15/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/III/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego" - znak sprawy: 1/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/III/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a - znak sprawy: 6/III/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:11/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 11/II/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:11/II/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 27/III/2018

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Asysta techniczna oraz nadzór autorski dla systemu EZD SIDAS i SPiRB w roku 2018” - znak sprawy: 27/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 27/III/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 18/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych - znak sprawy: 18/III/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 18/III/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa: ul. Bosacka, ul. Berka Joselewicza” - znak sprawy: 9/III/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/III/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Świadczenie usług holowania pojazdów zgodnie z art. 50a i 130a Prawo o ruchu drogowym na terenie Miasta Krakowa :
Część 1: Rejon Śródmieście
Część 2: Rejon Krowodrza
Część 3: Rejon Podgórze
-znak sprawy: 12/III/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/III/2018

   

Strona 8 z 54

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum