Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich oraz Parku Krowoderskiego - numer sprawy: 12/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znaok sprawy: 27/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy oświetlenia parkingu przy ulicy Lublańskiej, rejon bloku 22-24. Znak sprawy: 27/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znaok sprawy: 27/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla „Rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie na długości ok. 420m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej".- numer sprawy: 25/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 28/VII/2017

Wymiana istniejących elementów Systemu Sterowania Ruchem w tunelu drogowym pod Dworcem Głównym.

Więcej: Przetarg nieograniczony 28/VII/2017

 

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty. Znak sprawy 18/III/2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty. Znak sprawy 18/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kocmyrzowska –Bulwarowa w Krakowie - numer sprawy: 17/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VI/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej – opracowanie dokumentacji projektowej" – znak sprawy: 15/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony 11/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ZSOI nr 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia

Więcej: Przetarg nieograniczony 11/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 30/VII/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego) i wykonawczego )ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu w Krakowie. Znak sprawy: 30/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 30/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego - numer sprawy: 13/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Pokoju na odc. od Ronda Czyżyńskiego do Ronda Dywizjonu 308 wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach - numer sprawy: 9/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/VII/2017

   

Strona 8 z 43

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum