Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 16/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym dostawa i montaż fontann pływających – podświetlanych nocą i oczyszczającą wodę) wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego w energię elektryczną" - znak sprawy: 16/VIII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 16/VIII/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/VII/2018

Dot. przetargu nieograniczonego p.n. : Bieżące utrzymanie toalet wolnostojących na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy: 11/VII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 11/VII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 7/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika przy ul. Nad Strugą z dojściem do skrzyżowania Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą w Krakowie – znak sprawy: 7/VIII/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 7/VIII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach. Znak sprawy: 12/VI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami: oświetlenia i iluminacji, nawadniania i kanalizacji deszczowej na działkach: 742/3, 742/4, 652/3, 742/5 obr. 4 Krowodrza przy ul. Królewskiej i ul. Lea w Krakowie. Znak sprawy: 8/VIII/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/VIII/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 9/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie (strona nieparzysta) w formule „zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania „Program budowy chodników" – znak sprawy: 9/VIII/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 9/VIII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę społeczną. Znak sprawy 2/VII/2018.

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne p.n.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - numer sprawy 2/VII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę społeczną. Znak sprawy 2/VII/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Rybitwy / Szparagowa - etap I w formule "zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 15/VII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Program budowy chodników" - znak sprawy 6/VIII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VIII/2018.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VI/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2018 – 2021. Znak sprawy: 10/VI/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VI/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa 10 stanowisk postojowych wraz z remontem istniejącej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i przebudową istniejących kabli oświetlenia ulicznego na działkach nr 128/11, 128/12, 129/6, 129/7, 130/4, 130/5, 130/6, 131/4, 133/7 obr. 57 Podgórze przy ul. Mała Góra w Krakowie. W ramach zadania: Budowa parkingu przy ul. Mała Góra. Znak sprawy: 4/VIII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/VIII/2018.

   

Strona 8 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum