Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic w Krakowie: Wrocławska, Mazowiecka - numer sprawy: 15/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/III/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik w Krakowie - numer sprawy 5/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: Szajnowicza, Nad Dłubnią, gen. Wł. Andersa, Wł. Broniewskiego, M. Dąbrowskiej w Krakowie - numer sprawy: 19/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/III/2017

   

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic: Kunickiego, Zarzecze – według wskazań, Na Błonie od Zarzecza do Lindego, Mackiewicza – według wskazań, Głowackiego od Bronowickiej do Grenadierów, Oboźna – według wskazań, Glogera – według wskazań, Łokietka w Krakowie - numer sprawy: 1/III/2017.

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/III/2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie wariantowej koncepcji wielobranżowej budowy układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu. Oznaczenie sprawy: 18/IV/2017

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/IV/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 1500 szt. stojaków rowerowych - numer sprawy: 12/V/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 25/III/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego:
Część 1 – w ulicach Jodłowej i Starowolskiej w Krakowie.
Część 2 – na terenie Dzielnicy X - ul. Siarczki w Krakowie.
Część 3 – na terenie Dzielnicy VI - ul. Palmowa, ul. Machaya w Krakowie.
- numer sprawy: 25/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy 25/III/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Miasta Krakowa ul. Działkowa, ul. Ćwiklińskiej.
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII - numer sprawy: 10/V/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie - numer sprawy: 7/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2017

   

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Miasta Krakowa, dobudowa 1 słupa oświetleniowego przy bloku os. Na Stoku 44.
Zadanie inwestycyjne pn.: Dobudowa 1 słupa przy bloku nr 44 os. Na Stoku - numer sprawy: 17/V/2017.

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Wyniesienie przejścia dla pieszych na ulicy Wesele. Znak sprawy 13/IV/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/IV/2017

   

Strona 8 z 38

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum