Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie-znak sprawy: 8/V/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/VI/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Bieżące utrzymanie przepompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków." – znak sprawy: 5/VI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/VI/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa elektrycznych przyłączy oświetlenia ulicznego przy ulicach Bodziszkowej i Szyszko-Bohusza w Krakowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII - znak sprawy: 18/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/V/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 11/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bronowickiej w Krakowie na wysokości nr 69-71" - znak sprawy: 11/V/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 11/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IV/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Utrzymanie tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Krakowa" - znak sprawy 15/IV/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IV/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/V/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Budowa chodnika przy ul. Łutnia w ramach zadania budżetowego „Program budowy chodników"– znak sprawy: 17/V/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/V/2018

 

Informacja o uniewaznieniu postępowania. Znak sprawy 3/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego." - znak sprawy: 3/VI/2018.

Więcej: Informacja o uniewaznieniu postępowania. Znak sprawy 3/VI/2018

   

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy: 5/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Al. Przyjaźni Etap II i III -znak sprawy: 15/V/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/V/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/V/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ogrodzenia „psiego wybiegu" na os. Dywizjonu 303 w ramach zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XIV w formule zaprojektuj i wybuduj."– znak sprawy: 12/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/V/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/I/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy: 14/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/I/2018

   

Strona 9 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum