Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

przetarg nieograniczonego pn: „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn: „Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na części:

Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na ternie Miasta Krakowa: w os. Górali, os. Sportowym i os. Szkolnym
Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na ternie Miasta Krakowa: w os. Słonecznym, os. Spółdzielczym, os. Złotej Jesieni, ul. Urszulki
Część III: Opracowanie dokumentacji, rozdział sieci oświetlenia ulicznego zgodnie z podziałem sieci energetycznej, demontaż starego oświetlenia, układanie kabli, stawianie nowych słupów z oprawami w ulicach Miasta Krakowa

Znak sprawy: 12/II/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/II/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Budowa parkingów w os. Rżąka - budowa miejsc postojowych przy ul. Rydygiera/Schweitzera" - znak sprawy: 13/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/II/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Budowa odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar" - znak sprawy: 15/I/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/I/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 24/IX/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy: 24/IX/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 24/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Wyciąskiej w Krakowie w ramach zadania „Program budowy chodników" w formule „zaprojektuj i wybuduj" - Znak sprawy: 4/II/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/II/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych - znak sprawy: 17/II/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/II/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/II/2018

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XV Miasta Krakowa, oświetlenie Fortu Batowice – os. Złotego Wieku” - znak sprawy: 5/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/II/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru os. Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice w ramach zadania: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk". Znak sprawy: 18/I/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 18/I/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/I/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II. Znak sprawy 17/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 17/I/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/II/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa projektowania bieżących zmian w stałej organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa w roku 2018 - numer sprawy: 1/II/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/II/2018

   

Strona 9 z 54

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum