Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:15/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „Zaprojektuj i Zbuduj" w ramach zadania – „Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w Krakowie" - znak sprawy: 15/X/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:15/X/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:10/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej" - znak sprawy: 10/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:10/X/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/V/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/V/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.Znak sprawy: 12/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/X/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/X/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania p.n. Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek - znak sprawy: 11/X/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Obsługa Archiwum Zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie."– znak sprawy: 17/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika w ul. Rzebika na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz w ramach zadania p.n. „Program budowy chodników" - znak sprawy: 15/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IX/2018.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VIII/2018

Dotyczy postępowania p.n Awaryjna naprawa odcinków torowiska tramwajowego wydzielonego w Alei Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Bulwarową i węzłem rozjazdów Kombinat w Krakowie. Znak sprawy: 15/VIII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VIII/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IX/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - Znak sprawy: 4/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IX/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/X/2018

Dotyczy przetargu p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1."– znak sprawy: 1/X/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2018

Dotyczy przetargu: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ul: Dobry Początek."– znak sprawy: 16/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2018

   

Strona 9 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum