Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia: cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka, cz.2: przy ul. Lubockiej 141, cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby. Znak sprawy: 5/VII/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 5/VII/2017.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 16/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" - znak sprawy: 16/VII/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 16/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice – w ramach zadania Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice. Oznaczenie sprawy: 13/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/VI/2017

   

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Miasta Krakowa, oświetlenie chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303.Oznaczenie sprawy: 3/VI/2017

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika jednostronnego przy ul. Bogucianka wraz z odwodnieniem od skrzyżowania ul. Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do nr Bogucianka 32. Znak sprawy: 8/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VII/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 14/VI/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 14/VI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 14/VI/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - Znak sprawy 21/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj". Oznaczenie sprawy: 21/VI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania - Znak sprawy 21/VI/2017

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej- numer sprawy: 6/VII/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/V/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia na terenie działki 407/2 obr. 7 Podgórze przy ul. Gronostajowej" – znak sprawy: 15/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego.Oznaczenie sprawy: 11/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 1500 szt. stojaków rowerowych - numer sprawy: 16/VI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2017

   

Strona 9 z 41

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum