Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa (część I, część II i część III)" - znak sprawy: 3/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia - numer sprawy: 1/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 32/VII/2017

Dotyczy przetagu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej - numer sprawy: 32/VII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 32/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego przebudowy ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej w Krakowie (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID - numer sprawy: 19/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Figlewicza (od ul. Józefa Pankiewicza do ul. Glinik) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia" - znak sprawy: 4/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony 20/V/2017

Wykonanie analiz akustycznych w wybranych miejscach i pomiarów hałasu drogowego na terenie miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony 20/V/2017

 

Przetarg nieograniczony 4/V/2017

Ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie.
Część III: Ubezpieczenie mienia ZIKiT Kraków (Mosty) od ryzyk żywiołowych

Znak sprawy 4/V/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony 4/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VI/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy 9/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy 26/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka-Wrony-Podgórki Tynieckie z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia" - znak sprawy: 26/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy 26/VII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa - numer sprawy: 22/VI/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 22/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, oświetlenie ciągu pieszego na działce 593/8 obr. 41 Krowodrza przy ul. Gnieźnieńskiej" - znak sprawy: 7/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2017

   

Strona 9 z 43

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum