Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu kolumn alarmowych SOS oraz systemu nadzorującego Sitraffic Route+ wraz z utrzymaniem i serwisem automatyki w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - numer sprawy: 9/V/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dojazdu do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej - opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych- znak sprawy 12/VII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/VII/2018

 

Informacja o uniewaznieniu postepowania. Znak sprawy 5/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Program budowy chodników".

Więcej: Informacja o uniewaznieniu postepowania. Znak sprawy 5/VII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego na działkach nr 157/225, 157/46, 157/27 obr. 7 Nowa Huta w Krakowie” – znak sprawy: 1/VI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VI/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Budowa pomnika wraz z utwardzeniem terenu- dojściem oraz masztu flagowego na działce nr 374 obręb 13 przy Placu Niepodległości w Krakowie w ramach zadania: Rewitalizacja Placu Niepodległości."– znak sprawy: 1/VII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VII/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej w Krakowie" wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji formalno-prawnych koniecznych do realizacji zadania" - znak sprawy: 6/VII/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/VII/2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/VII/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie" - znak sprawy: 7/VII/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 7/VII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Budowa nowej ul. Kolnej". Znak sprawy: 7/VI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VI/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/VI/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 9/VI/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/VI/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie wariantowej koncepcji pieszo- rowerowego przejścia tunelowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego."– znak sprawy: 16/VI/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/VI/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego -montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w trybie„zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy 13/VI/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/VI/2018

   

Strona 10 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum