Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2 - znak sprawy 2/X/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/VI/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Rozbudowa ul. Portowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i realizacją robót budowlanych w formie zaprojektuj i zbuduj (P+R). Znak sprawy: 17/VI/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 17/VI/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa paliw do samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie"- Znak sprawy: 17/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych- znak sprawy 4/X/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/X/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dwuwariantowej koncepcji dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie"- znak sprawy 3/X/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/X/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VIII/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ul. Wadowskiej w ramach zadania „Rozbudowa ul. Glinik" - numer sprawy 19/VIII/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/VIII/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/VIII/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Świąteczno – noworoczna dekoracja Miasta Krakowa w latach 2018 - 2021. Znak sprawy: 3/VIII/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/VIII/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2018.

Dotyczy zamówienia na usługę społeczną pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - znak sprawy: 14/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/IX/2018.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/IX/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 6/IX/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu budowlanego infrastruktury technicznej – kontenerowego szaletu – wraz ze studzienką przyłączeniową, przyłączami wod. kan. i elektrycznymi z utwardzeniem terenu dla posadowienia obiektu i dojściami pieszymi na działkach nr 4/9, 4/11, 4/12, 411/2 obr. 14 w ew. Krowodrza, przy al. Focha w Krakowie - w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" – znak sprawy: 5/IX/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 5/IX/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w ramach zadania Dzielnicy VII Zwierzyniec pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej” - znak sprawy: 13/IX/2018.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:13/IX/2018.

   

Strona 10 z 68

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum