Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/I/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy: 8/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/I/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XII/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście, Część 2 – Obszar Podgórze, Część 3 – Obszar Krowodrza, Część 4 – Obszar Nowa Huta - numer sprawy: 5/XII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 12/XI/2018 - po wyroku KIO 2725

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Inflanckim, Wołyńskim, Tynieckim i Rodła w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 12/XI/2018 - po wyroku KIO 2725

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Obsługa magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000
i bram przeciwpowodziowych
".

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/I/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/I/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie – opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych. Znak sprawy: 3/I/2018.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 3/I/2018

   

Przetarg nieograniczony 10/I/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa w Krakowie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

Więcej: Przetarg nieograniczony 10/I/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa 2018-2020. Znak sprawy: 13/I/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/I/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 16/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 16/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 16/I/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - znak sprawy: 9/I/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/I/2018

   

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/XI/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Inflanckim, Wołyńskim, Tynieckim i Rodła w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych - numer sprawy 12/XI/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/XI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XI/2017

 Wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania „ Rozbudowa ul. Igołomskiej – drogi krajowej nr 79 – etap II, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynowa) w km 339+359,57 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie. Znak sprawy: 1/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XI/2017

   

Strona 10 z 54

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum