Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 24/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego w ramach rewitalizacji górki saneczkowej przy al. Grottgera w Krakowie - numer sprawy 24/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 24/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic: Kobierzyńska, Bolesława Śmiałego, Szwedzka w Krakowie - numer sprawy: 8/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/VI/2017

 

Przetarg nieograniczony 8/V/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Mochnaniec w Krakowie oraz uzyskanie decyzji ZRID wraz z kosztorysem inwestorskim

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/V/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2017

Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. Sadka - Etap II w Dzielnicy XI Miasta Krakowa. Znak sprawy: 7/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego w formule „zaprojektuj i wybuduj" Znak sprawy: 17/IV/2017

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/IV/2017

   

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/IV/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego w formule „zaprojektuj i wybuduj" Znak sprawy: 17/IV/2017

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/IV/2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 23/V/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Opracowanie dokumentacji projektowej:Cz. I - Budowa miejsc postojowych przy ul. Rydygiera/Schweitzera, Cz. II – Budowa miejsc postojowych przy ul. Schweitzera. Oznaczenie sprawy: 23/V/2017

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 23/V/2017

   

Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 18/V/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania :Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej. Znak sprawy: 18/V/2017

Więcej: Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 18/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XIII w rejonie ul. Mały Płaszów – od kościoła Matki Boskiej Fatimskiej do bramy ROD „Pod Wierzbami". Znak sprawy: 6/V/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Lubockiej - numer sprawy 22/V/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/III/2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/III/2017

   

Strona 10 z 41

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum