Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/IV/2019.

Dotyczy zamówowienia publicznego pn.: "Szlifowanie szyn tramwajowych wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa" - znak sprawy: 12/IV/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/IV/2019.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy. Znak sprawy: 1/V/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/V/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 15/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła- Mireckiego do działki 470/2." - znak sprawy 10/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" w lokalizacjach: I część: Dzielnica IV-przy Pętli Azory(rejon ul. Jeremy/Weissa) II część: Dzielnica XIV- przy ul. Hynka(Park Gen. Stanisława Skalskiego) III część: Dzielnica XV- Planty Mistrzejowickie okolice Skate Parku i ogródka jordanowskiego od ul. Srebrnych Orłów IV część: Dzielnica XVII wejście na cmentarz Grębałów od strony tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w ramach zadania: Posadowienie toalet na terenie Krakowa
Znak sprawy:9/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Realizacja programów prac konserwatorskich z podziałem na części dla kapliczek zlokalizowanych przy: część 1: ul. Brzeska/Zakępie, część 2: ul. Chrobrego, część 3: ul. Serkowskiego, część 4: ul. Krzyżańskiego/Matematyków Krakowskich - znak sprawy: 8/IV/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego dla budowy lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji."
- znak sprawy 7/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa:
Część I: osiedle Stalowe i osiedle Hutnicze
Część II: osiedle Kolorowe

Znak sprawy: 6/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IV/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIELNICY VII MIASTA KRAKOWA:
Część I – ul. Powstania Styczniowego,
Część II – ul. Sokola - Budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego,
Część III – ul. Astronautów przy garażach – działka nr 160/24 obr. 20 Krowodrza,
Część IV – ul. Skibowa - Dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej na wjeździe na ogród jordanowski,
Część V – ul. Księcia Józefa boczna poniżej budynku 114 – dobudowa na odcinku przed słupkami
- znak sprawy: 5/IV/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IV/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej. Znak sprawy: 2/IV/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i dobudowy oświetlenia przy ul. Tetmajera w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania p.n.: Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera - znak sprawy: 29/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/III/2019

   

Strona 3 z 62

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum