Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2016

Kraków: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na terenie dzielnicy XVIII i XIII miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2016

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 23/IV/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 i 28

Oznaczenie sprawy: 23/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 23/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IV/2016

Kraków: Budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Nad Zalewem - odc. od mostu na rzece Rudawie do ul. Brzegowej - na terenie Dzielnicy VI w Krakowie. Znak sprawy 20/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IV/2016

   

Przetrag nieograniczony. Znak sprawy 18/IV/2016

Kraków: Wykonanie przejścia dla pieszych przy al. Daszyńskiego (między Galerią Kazimierz, a Cmentarzem Żydowskim) znak sprawy 18/IV/2016

Więcej: Przetrag nieograniczony. Znak sprawy 18/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2016

Dostawa i montaż 800 sztuk stojaków rowerowych. Znak sprawy: 1/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2016

Kraków: Opracowanie:Część 1-dokumentacji projektowej:Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu, Część 2-koncepcji przebudowy ulic: Pańska, Łuczników, Dauna, Gipsowa, Część 3-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach, Część 4-projektu wykonawczego dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Kłosowskiego do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, Część 5-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloku nr 51 przy ul. Hynka.Znak 14/IV/16

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/IV/2016

Dotyczy przetragu nieograniczonego p.n.: Rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie. Znak sprawy 22/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/IV/2016

Dotyczy przetragu nieograniczonego p.n.: Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII w Krakowie. Znak sprawy 17/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IV/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Tuchowskiej, Ojcowskiej i Kantora.Znak sprawy 16/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy; 15/IV/2016

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z podziałem na 2 części. Znak sprawy: 15/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy; 15/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:12/IV/2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n. Rewitalizacja placów zabaw na terenie: - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Grottgera, - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Racławickiej, - Park im. Wincentego a Paulo, - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Mazowieckiej/ul. Kmieciej. 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:12/IV/2016

   

Strona 52 z 56

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum