Przetargi

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20a/IX/2016

Dotyczy licytacji elektornicznej p.n.: Dostawa stacji graficznych z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20a/IX/2016

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20a/IX/2016

 

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20/IX/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20/IX/2016

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/IX/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/IX/2016

Kraków: Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 14/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla rozbiórki starej hydroforni na oś. Krakowiaków 21.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 14/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka, ul. Obozowa. Znak sprawy: 13/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n:Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego. Oznaczenie sprawy: 16/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IX/2016

Kraków: Budowa chodnika przy ul. Zdunów od nr 29 do ul. Podhalańskiej. Znak sprawy 10/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony - 11/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID. Znak sprawy - 11/IX/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 11/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IX/2016


Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie Dzielnic w Krakowie wraz z aktualizacją dokumentacji.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IX/2016

   

Strona 52 z 62

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum