Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Budowa zatoki postojowej przy ul. Mościckiego w Krakowie na wysokości budynku przychodni na os. Krakowiaków 43 - znak sprawy 12/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2017.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VII/2017.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla budowy parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na część działki 278/19 obr. 44 Krowodrza wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia /zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy" - znak sprawy: 15/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VII/2017.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika jednostronnego przy ul. Bogucianka wraz z odwodnieniem od skrzyżowania ul. Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do nr Bogucianka 32.Znak sprawy 8/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/VI/2017

Opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Portowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Znak sprawy 20/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/VI/2017

Przebudowa podstacji transformatorowej „Teńczyńska" w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót budowlanych – zadanie realizowane w ramach zadania „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy 18/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia: cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka cz.2: przy ul. Lubockiej 141 cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby. Znak sprawy 5/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VII/2017

Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Pokoju na odc. od Ronda Czyżyńskiego do Ronda Dywizjonu 308 wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach. Znak sprawy 9/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VI/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego przebudowy ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej w Krakowie (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID. Znak sprawy 19/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VII/2017.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Znak sprawy: 6/VII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VII/2017.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa projektowania bieżących zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa" - znak sprawy: 10/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2017

Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. Sadka - Etap II w Dzielnicy XI Miasta Krakowa. Znak sprawy: 7/VII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2017

   

Strona 9 z 37

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum