Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/IV/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/IV/2018

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.:
Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego
i ul. Orlińskiego - znak sprawy: 18/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/IV/2018

Dotyczy przetargu nieogoraniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec:

Część I: ul. Powstania Styczniowego,

Część II: ul. Księcia Józefa,

Część III: ul. Astronautów,

Część IV: ul. Skibowa,

Część V: ul. Sokola

Znak sprawy: 16/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności w formule P+B. znak sprawy: 17/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/IV/2018

Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu
w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 12/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IV/2018

Budowa drogi z al. Jana Pawła II do os. Centrum E – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji. Znak sprawy 7/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IV/2018

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji formalno-prawnych warunkujących realizację zadania pn: Rozbudowa ul. Pawła Włodkowica. Znak sprawy: 11/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Posadowienie czterech szaletów miejskich w lokalizacjach:

1. ul. Bulwarowa,

2. Rondo Maczka,

3. Rynek Dębnicki,

4. ul. Wadowicka

Znak sprawy: 10/IV/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/IV/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia - znak sprawy: 9/IV/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/IV/2018

   

Strona 9 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum