Tryb bezprzetargowy

Przebudowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na zadaniach realizowanych przez JRP

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej w zakresie przebudowy oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na zadaniach realizowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt

Więcej: Przebudowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na zadaniach realizowanych przez JRP

 

Dostawa mebli biurowych do budynków ZIKiT

 

Dostawa mebli biurowych do budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie.

Wykonawca za wykonanie zadania otrzyma wynagrodzenie rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych mebli biurowych w oparciu o następujące ceny brutto:

Więcej: Dostawa mebli biurowych do budynków ZIKiT

 

Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia"

Sporządzenie i opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla realizacji zadania: „Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia" zadanie nr ZIKIT/T1.211/17

 

Więcej: Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia"

   

Dialog Techniczny - znak sprawy: 8/I/2017

Dotyczy:  DIALOGU TECHNICZNEGO pn. "Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - znak sprawy: 8/I/2017

 

 

Więcej: Dialog Techniczny - znak sprawy: 8/I/2017

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
„Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego" aplikującego o dofinansowanie w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo Regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w oparciu
o aktualne dokumenty programowe i wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim:

1. Regulamin konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych,
2. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
3. Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”

   

Strona 1 z 4

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum