Tryb bezprzetargowy

Dostawa mebli biurowych do budynków ZIKiT

 

Dostawa mebli biurowych do budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie.

Wykonawca za wykonanie zadania otrzyma wynagrodzenie rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych mebli biurowych w oparciu o następujące ceny brutto:

Więcej: Dostawa mebli biurowych do budynków ZIKiT

 

Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia"

Sporządzenie i opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla realizacji zadania: „Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia" zadanie nr ZIKIT/T1.211/17

 

Więcej: Budowa pochylni dla rowerów na schodach – ul. Żytnia"

 

Dialog Techniczny - znak sprawy: 8/I/2017

Dotyczy:  DIALOGU TECHNICZNEGO pn. "Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - znak sprawy: 8/I/2017

 

 

Więcej: Dialog Techniczny - znak sprawy: 8/I/2017

   

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
„Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego" aplikującego o dofinansowanie w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo Regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w oparciu
o aktualne dokumenty programowe i wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim:

1. Regulamin konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych,
2. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
3. Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”

 

Konkurs na opracowanie KONCEPCJI PRZEBUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH WRAZ Z OTOCZENIEM POMIĘDZY ULICĄ KALWARYJSKĄ I ULICĄ ZAMOYSKIEGO STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE ULICY ŚLISKIEJ W KRAKOWIE.

Ogłaszamy konkurs!

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zachęca do wzięcia udziału w otwartym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji przebudowy schodów (wraz z otoczeniem) pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego, stanowiących przedłużenie ul. Śliskiej. Schody nie były remontowane od dawna, a ze względu na malowniczy zakątek, w którym się znajdują, mają szansę stać się prawdziwą ozdobą Starego Podgórza. Prace konkursowe można składać do 24 marca 2017 r.

Głównym organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków (ZIKiT), a współorganizatorem Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną  w wysokości 10 tys. zł. Nagroda II wynosi 7.500 zł, a trzecia III – 5.000 zł. Będą też przyznawane wyróżnienia o wartości: 2.500. Ponadto laureat I nagrody zostanie zaproszony przez zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej.

Sąd konkursowy oceni zgłoszone koncepcje obradując w składzie: Przewodniczący Michał Szymanowski – SARP Kraków, Paweł Wieczorek (SARP Kraków), Maciej Kowalczyk (SARP Warszawa), Grażyna Fijałkowska (Radna Miasta Krakowa), Jacek Bednarz (Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Stare Podgórze), Piotr Pakaszewski (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), Piotr Chuchacz (MPOIA Kraków, SARP Kraków).

„Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstem przestrzennym, architektonicznym i urbanistycznym Starego Podgórza. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej, wysokiej jakości zaprojektowanej z poszanowaniem kontekstu przestrzennego oraz wytycznych zawartych w obowiązujących aktach prawnych i stosowanych rozwiązań materiałowych” – czytamy w regulaminie konkursu. Regulamin i wraz załącznikami można znaleźć TUTAJ oraz na stronie www.sarp.krakow.pl

Ważne terminy:

Pytania do regulaminu konkursu można zgłaszać do 13 stycznia 2017 roku. Odpowiedzi na te pytania zostaną opublikowane 20 stycznia 2017 roku. Termin składania wniosków o dopuszczenie w konkursie upływa 27 stycznia 2017 roku do godz.15. Natomiast prace konkursowe można składać do 24 marca 2017 roku do godz. 15.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu, publiczne ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zaplanowane są na 7 kwietnia 2017 roku. Natomiast zaproszenie autorów pracy uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przewidziane jest w II kwartale 2017 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

   

Strona 1 z 4

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum