Tryb bezprzetargowy

Sporządzenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla ścieżki rowerowej

Sporządzenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców, Lublańskiej do estakady wraz dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi- Rakowicka w Krakowie.

Więcej: Sporządzenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla ścieżki rowerowej

 

Sporządzenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla ścieżki rowerowej

Sporządzenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle (Ludwinów) do ul. Kamieńskiego i  Wielickiej.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Zlecenie na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle Łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładka na ul. Kamieńskiego) w Krakowie"

Więcej: Sporządzenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla ścieżki rowerowej

 

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Rozbudowa Al. 29 Listopada

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa”

 

Więcej: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Rozbudowa Al. 29 Listopada

   

Ogłoszenie o zamówieniu pt. „Sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie"
aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej "Infrastruktura Transportowa",
Działanie 7.1 "Infrastruktura drogowa", Poddziałanie 7.1.2 "Drogi subregionalne - ZIT"
RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Więcej: Ogłoszenie o zamówieniu pt. „Sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110

 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Więcej: Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

   

Strona 3 z 4

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum