Tryb bezprzetargowy

Konkurs na opracowanie KONCEPCJI PRZEBUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH WRAZ Z OTOCZENIEM POMIĘDZY ULICĄ KALWARYJSKĄ I ULICĄ ZAMOYSKIEGO STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE ULICY ŚLISKIEJ W KRAKOWIE.

Ogłaszamy konkurs!

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zachęca do wzięcia udziału w otwartym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji przebudowy schodów (wraz z otoczeniem) pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego, stanowiących przedłużenie ul. Śliskiej. Schody nie były remontowane od dawna, a ze względu na malowniczy zakątek, w którym się znajdują, mają szansę stać się prawdziwą ozdobą Starego Podgórza. Prace konkursowe można składać do 24 marca 2017 r.

Głównym organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków (ZIKiT), a współorganizatorem Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną  w wysokości 10 tys. zł. Nagroda II wynosi 7.500 zł, a trzecia III – 5.000 zł. Będą też przyznawane wyróżnienia o wartości: 2.500. Ponadto laureat I nagrody zostanie zaproszony przez zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej.

Sąd konkursowy oceni zgłoszone koncepcje obradując w składzie: Przewodniczący Michał Szymanowski – SARP Kraków, Paweł Wieczorek (SARP Kraków), Maciej Kowalczyk (SARP Warszawa), Grażyna Fijałkowska (Radna Miasta Krakowa), Jacek Bednarz (Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Stare Podgórze), Piotr Pakaszewski (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), Piotr Chuchacz (MPOIA Kraków, SARP Kraków).

„Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstem przestrzennym, architektonicznym i urbanistycznym Starego Podgórza. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej, wysokiej jakości zaprojektowanej z poszanowaniem kontekstu przestrzennego oraz wytycznych zawartych w obowiązujących aktach prawnych i stosowanych rozwiązań materiałowych” – czytamy w regulaminie konkursu. Regulamin i wraz załącznikami można znaleźć TUTAJ oraz na stronie www.sarp.krakow.pl

Ważne terminy:

Pytania do regulaminu konkursu można zgłaszać do 13 stycznia 2017 roku. Odpowiedzi na te pytania zostaną opublikowane 20 stycznia 2017 roku. Termin składania wniosków o dopuszczenie w konkursie upływa 27 stycznia 2017 roku do godz.15. Natomiast prace konkursowe można składać do 24 marca 2017 roku do godz. 15.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu, publiczne ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zaplanowane są na 7 kwietnia 2017 roku. Natomiast zaproszenie autorów pracy uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przewidziane jest w II kwartale 2017 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-136 pn.„Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego)

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-136 pn.„Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie" aplikującego o dofinansowanie w ramach 4 Osi Priorytetowej „Infrastruktura Transportowa", Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski", Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski – ZIT" RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w oparciu o aktualne dokumenty programowe
i wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim:

Więcej: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-136 pn.„Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego)

 

Wycinka zieleni w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej w Krakowie.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Wycinka zieleni w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej w Krakowie”:

Więcej: Wycinka zieleni w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej w Krakowie.

   

Przebudowa al. 29-Listopada

Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn "Przebudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km" w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC

Więcej: Przebudowa al. 29-Listopada

 

Budowa linii tramwajowej KST etap III

 

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Uprzejmie informujemy iż w odpowiedzi na ogłoszone zamówienie zostały złożone 2 oferty. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne.
Najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia złożyła firma PROGREG Sp. z.o.o

 

Więcej: Budowa linii tramwajowej KST etap III

   

Strona 2 z 4

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum